kunstonderzoek

binnenkort:

activiteiten van het platform, van hogescholen en anderen

verleden:

De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Panel- en publieksdiscussie PD Kunst + Creatief

Prins Claus Conservatorium, Groningen

Symposium ProMiMiC

hybride: Rotterdam, Kruisplein (Lokaal 6.41) en via livestream

Codarts Research Festival

Fontys University of the Arts Tilburg

Connective Symposium

Fort de Batterijen, Nieuwegein

DIS_SEMINAR #2

HKU X, Ina Boudier-Bakkerlaan 50, 3582 VA Utrecht

Platformbijeenkomst najaar 22

Maastricht, Jan van Eyck Academy

MERIAN Launch event

AHK Reinwardt Academie, Hortusplantsoen 2 Amsterdam

kick off Professional Doctorate Kunst + Creatief

De Kadeboot op culturele vrijhaven De Nijverheid in Utrecht

hello/goodbye netwerkborrel

in je eigen omgeving / via je smartphone

DWAALTOCHTEN

online (host MERIAN / Hogeschool Zuyd and Universiteit Maastricht)

MCICM symposium ‘Towards 2040: Creating Classical Music Futures

Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Smart Culture Conference 2019

website klachtencommissie gelanceerd

Commissie Wetenschappelijke Integriteit Kunsthogescholen online

Hogescholen zijn verantwoordelijk voor hoger beroepsonderwijs, maar ontwikkelen zich ook steeds meer als kennisinstituten. Het praktijkgerichte onderzoek dat plaatsvindt binnen de hogescholen moet voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Daarom is binnen de Vereniging Hogescholen bestuurlijk afgesproken om de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI, okt 2018) in te voeren bij alle hogescholen.

Ook de zeven monosectorale kunsthogescholen werken volgens de normen van deze gedragscode. AHK, ArtEZ, Codarts, Design Academy Eindhoven, HKDH, HKU en Rietveld Academie hebben per 1 januari 2023 een gezamenlijke Commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld voor het kunstonderwijs. De commissie heeft tot taak om eventuele klachten op dit gebied te behandelen. Met de samenwerking tussen de zeven kunsthogescholen wordt de expertise op het gebied van praktijkgericht onderzoek in de kunsten goed en breed vertegenwoordigd.

Meer informatie over de commissie, de opdracht, de werkwijze en de leden is vanaf nu online te raadplegen:

 

https://cwi.kuo-onderzoek.nl/

artikel Boekman #134

Onderzoek aan kunsthogescholen

In de Boekman editie #134 over kunstopleidingen aan mbo en hbo instellingen schreven Martje van Ankeren, Liesbet van Zoonen en Debbie Straver een artikel over onderzoek aan kunsthogescholen met hierin aandacht voor de lectoraten aan kunsthogescholen, maatschappelijke relevantie van kunstonderzoek en de PD Kunst + Creatief.

Het volledige nummer is hier verkrijgbaar via Boekman. Het artikel kun je hier online lezen.

toekenning 8 PD-beurzen voor praktijkgericht onderzoek in de kunsten

Eerste PD kunst + creatief kandidaten van start

Met de Professional Doctorate introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. In de eerste ronde kunnen 8 kandidaten vanuit het domein Kunst + Creatief van start met een beurs als het eerste cohort.

Aan de pilot Professional Doctorate in het domein Kunst + Creatief doen vijftien hogescholen mee die hoger onderwijs in de kunsten en creatieve sector aanbieden. Zij zullen in de komende jaren 34 kandidaten begeleiden om via artistiek en ontwerpend onderzoek hun doctoraat te halen. Er is in het PD programma ruimte voor alle artistieke en ontwerpdisciplines, waarbij de doelstelling is om met hoogwaardig onderzoek innovaties in de eigen discipline te realiseren, om door middel van artistieke en/of ontwerpinterventies praktijken in andere sectoren – zoals de zorg, het onderwijs of natuur en milieu – te vernieuwen en verbeteren, en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

 

Eigen doctoraatstraject voor hogescholen

Het Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD, maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl het professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Het PD-programma wordt nauw verbonden met het hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt.

 

Toegekende PD-beurzen

Bekijk hier de PD-trajecten van de kandidaten die van SIA een beurs ontvangen in het kader van de pilot.

 

Meer info over de Professional Doctorate Kunst + Creatief vind je hier.

 

Kom naar ons research community event op 29 november

Schrijf je nu in voor DIS_SEMINAR #2

Na een succesvolle eerste DIS_SEMINAR in 2019 organiseert het platform in 2022 een tweede editie van dit exposium. Hierin ruimte voor alternatieve vormen van het delen van artistiek en ontwerpend onderzoek, en aandacht voor ethische vraagstukken. Ben je lector, docent-onderzoeker, postdoc of 3e cyclus onderzoeker, of student – wees welkom en doe mee. Het programma bestaat uit presentaties en interactieve werksessies van (kunst)lectoraten.

 

Toegang is gratis – inschrijven verplicht.

Binnenkort publiceren we hier het volledige programma.

Registreren kan hier.

contribute to the exposium

DIS_SEMINAR #2 – call for proposals

On Tuesday 29 November 2022 from 10.00 to 18.00, the platform kunst onderzoek (‘art = research’) will again organise a exposium. The location for this edition is Fort De Batterijen in Nieuwegein, close to Utrecht.


 
The name of this year’s edition remains the same as in 2019: DIS_SEMINAR as we prolong the theme of alternative forms of dissemination of research in the arts. We regard the event as an informal setting to present research in the arts to each other, discuss and exchange them, and together contribute to the discourse of artistic research in the Netherlands. The programme is set up as such that it’s for the professorships, by the professorships. Therefore we hope we can count on your participation!

call for proposals


The programme consists of several keynote speakers and smaller work sessions. It will be held in English. The contents of the sessions are linked to the works of art and design lectorates. We invite you and other researchers in your professorship to contribute as:

 • Presenting professorship (in collaboration with artists-researchers)
 • Discussion leader / moderator, who also introduces a question or statement
 • Ref-Lector, for a written reflection and summary of the session

 

We expect to have multiple alternating sub-sessions. The general overview looks like:

 • Presentations: short alternative presentation forms of art research, such as, for example, a performance lecture, exposition, interactive installation. These can also be disseminations of or postdoc research, third cycle or MA research! Estimated duration: 20 minutes
 • Discussion: following up on the presentation, a discussion leader introduces a question or statement with regard to the dissemination form. This starts a discussion/conversation or workshop under guidance of the discussion leader. The main questions or statements are collected at the end and fed back. (45-60 minutes)
 • Reflection: each sub-session ends with one researcher who summarises the focus points of the conversation at the end of the exposium, along with a short reflection for on the website.

 

Productional and financial conditions for presentations
A compensation fee is available for the presentations; for any incurred costs and for the presenting artist-researcher (practice-based researcher). We like to hear about any technical and financial conditions you have. Complex projects that require lots of set-up time or technical support are difficult to realise. Please take this into account. We can make use of the full Fort location, including the outdoor area. You can see the different spaces here: https://fortdebatterijen.nl/.
If you have a preference for a specific area, please indicate this when you register your proposal.

 

 

Proposals for participation (before 18 October 2022)
Interested in showing yourself and contributing to the programme? In the enclosed document you can indicate how you want to participate. You can also suggest someone else from your research group or network to present/moderate or reflect. In case of multiple registrations, we will have to make a selection. Send your registration to kunstenonderzoek@gmail.com before October 18. Please use this form.
 
When you are not able to actively contribute, we still hope to receive you and the researchers from your professorships & institutions as visitors on 29 November, as well as post-docs, (pre-)PhD students, research assistants and policy officers. The invitations will be available to share further soon.
 
If you have any questions, do not hesitate to contact us. We like to think along. Let’s co-create a fabulous and exciting programme together again!

job position - deadline for applications October 1, 2022

MERIAN PhD candidate in Maastricht style artistic research

The Maastricht Experimental Research In and through the Arts Network (MERIAN) invites artists and academics to engage in collaborative research in between making and thinking.

 

As a MERIAN PhD candidate you mobilize the powers and fragilities of artistic and scientific practices to engage in research that is problem-based and methodologically innovative, and which focusses on interdisciplinary topics that can fruitfully be explored across the arts and academia.

More information: https://www.academictransfer.com/en/316412/merian-phd-candidate-in-maastricht-style-artistic-research/

Nieuws vanuit NWA Route Kunst

Michel van Dartel is het nieuwe boegbeeld

Janneke Wesseling gaat binnenkort met emeritaat en heeft daarom onlangs haar taken als boegbeeld van de route Kunst neergelegd. Zij stelde Michel van Dartel voor als haar opvolger, een voorstel dat door de stuurgroep van de route Kunst van harte werd ondersteund. Van Dartel is directeur van het platform voor kunst en mediatechnologie V2_Lab in Rotterdam en lector bij Avans Centre for Art Design and Technology.

Van Dartel kan zich goed vinden in de doelen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en in de missie van de route Kunst zoals geformuleerd onder het voorzitterschap van Wesseling. Van Dartel: “Ik ervaar het vertrouwen dat de stuurgroep van de route Kunst in mij heeft als een enorme stimulans, ook voor het werk dat ik als directeur en lector doe.”

In dit artikel stelt hij zich voor.

ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts (APRIA)

New issue of APRIA Journal, Urgent Publishing

Announcing the new issue of APRIA Journal, Urgent Publishing, edited by Miriam Rasch and Nishant Shah, with contributions by Florian Cramer, Labor Neunzehn, Miriam Rasch and Paul Soulellis.

 

Urgent Publishing delves into the question of how publishers can keep up standards of quality and care for their audiences in a sphere that is increasingly dominated by breaking news, hype cycles and metrics. How can a different approach to the timeframes or tempo of publishing help in building relevant publics for content? Beyond the commodified practices of publishing one-off objects, how can publishing be a tool for critical community building?

The full issue is now available online and as a downloadable pdf.

To read, visit: apria.artez.nl/issue/urgent-publishing

About APRIA

APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts) is a digital platform that curates an open-access, peer-reviewed journal (APRIA journal) and showcases the latest in art research at ArtEZ. APRIA platform also publishes high-impact essays, image and sound contributions that examine art and interventions of the arts in relation to science and society. An annual Open Call encourages students, artists, and researchers affiliated with ArtEZ to submit their own contributions. APRIA is an initiative of ArtEZ University of the Arts, ArtEZ Press and ArtEZ Studium Generale. apria.artez.nl

Invitation to an initiative of the Institute of Cartopology 20-21 August

CORRECTIONVILLE #01

You are cordially invited to CORRECTIONVILLE #01 which will focus on the cartopological craft by facilitating workplaces and dealing with documentation and observation techniques through workshops. Lectures will be organized to further explore the theoretical cartopological framework. CORRECTIONVILLE #01 is an initiative of the Institute of Cartopology. As such, it forms a part of Marlies Vermeulen’s PhD research at Zuyd University, Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere and of MERIAN. The first edition will take place at HX Hoogcruts 47, Noorbeek (NL). Like any city, CORRECTIONVILLE #01 is growing organically and not every square meter is planned. CORRECTIONVILLE #01 is open to initiatives from other mapmakers to claim a place and experiment! Apply before July 15.

More information www.cartopology.institute

Correctionville #1

PhD Marlies Vermeulen

ArtEZ lectoraat Theorie in de Kunsten:

Het nieuwe APRIA Journal is uit: Time Matters.

Dit nummer van APRIA, Time Matters, is samengesteld en geredigeerd door het lectoraat ArtEZ Theorie in de Kunsten. Al deze gerecenseerde artistieke (onderzoeks)bijdragen en academische bijdragen zijn speciaal gemaakt en geschreven naar aanleiding van het vierdelige Time Matters seminar (2019-2020). Het doel van de publicatie en het seminar is om de veranderende concepten van tijd in de kunsten en andere epistemische velden collectief te onderzoeken, en om alternatieve – op verleden, heden en toekomst gerichte – temporaliteiten te verkennen en te testen.

 

https://apria.artez.nl/issue/time-matters/

Kleine projecten voor NWA Routes

aanvraag van ACKnowledge gehonoreerd

De aanvraag van Artists Community Knowledge (ACKnowledge), bestaande uit drie deelprojecten, is gehonoreerd.

ACKnowledge onderzoekt kunst als een alternatieve vorm van kennisproductie, gedefinieerd als een van de drie ‘gamechangers’ binnen de route Kunst. De deelprojecten richten zich op drie verschillende gebieden, namelijk: kunstbibliotheken, kunstenaarscollectieven en materiële ambachtelijke praktijken van kunstenaars.

Artistiek onderzoek

Het doel van dit project is om deze nieuwe vormen van kennis te ontsluiten. De deelprojecten zullen in kunstpraktijken impliciete, belichaamde en gesitueerde kennis vertalen naar expliciete en meer algemeen toegankelijke kennis en onderliggende concepten onderzoeken.

De deelprojecten zullen worden uitgevoerd als artistiek onderzoek – dat wil zeggen, volgens Borgdorffs definitie, als “onderzoek in en door de kunstpraktijk” dat “het artistieke en het academische verenigt in een onderneming die impact heeft op beide domeinen”. (1) De overkoepelende onderzoeksvraag voor de drie deelprojecten is: hoe kunnen we kennis die belichaamd is in hedendaagse kunstpraktijken onthullen en delen met een groter publiek?

 

Lees meer over de Route Kunst, dit project, de betrokken onderzoekers en instellingen en de partners

 

Hanze Hogeschool has a

vacancy PhD candidate Art & Society

The Research Centre Art & Society currently has a vacancy for a PhD candidate Art & Society.

As PhD student, you will be working at the Research Centre Art & Society. Based on their research proposal the chosen candidate will be placed in a certain research group. The artistic PhD programme is part of GRASP (Groningen Research Arts and Society Platform). This is a partnership between Hanze UAS and the University of Groningen. The research must therefore have the character of artistic research. In view of the composition of the research portfolio of the research centre Art & Society, candidates in particular who are to conduct research in the visual arts domain are invited to respond. The supervision will be shared between a professor of the University of Groningen, as the lead supervisor, and the professor of Hanze UAS will be the co-supervisor.

Closing date: 24 january 2021. More information and full vacancy can be found here

kunst onderzoek vervolgaanvraag gehonoreerd

toekenning platformsubsidie door SIA voor komende twee jaar

De komende twee jaar zal het platform weer ondersteund worden door Regieorgaan S|A met een bijdrage uit de Platformregeling II. Daar zijn we heel blij mee: het geeft ons de kans om verder te bouwen aan een landelijk netwerk van onderzoek en onderzoekers in de kunsten.

Samenvatting uit de aanvraag

Kunst Onderzoek is een inhoudelijk onderzoeksnetwerk voor alle kunstlectoraten in Nederland. Het platform heeft als doel om onderzoek in de kunsten op de kaart te zetten en samenwerking te stimuleren. Kunst en ontwerpende disciplines hebben het vermogen om nieuwe ontwikkelingen in gang zetten in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. Om ons toekomstige werelden voor te kunnen stellen is het noodzakelijk om het onderzoekspotentieel van de kunsten te verkennen, te articuleren en te mobiliseren. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de kunsten. Het platform Kunst Onderzoek fungeert als spreekbuis en denktank voor kunstlectoraten in actuele debatten over kunst, onderzoek en kunstonderwijs. Via dit platform wordt er kennis gedeeld en formuleren we gemeenschappelijke standpunten.

Kunst Onderzoek richt zich de komende periode op:

 • een verdieping van het inhoudelijke debat op het gebied van onderzoek in de kunsten
 • duurzame samenwerking tussen kunstlectoraten onderling en tussen kunst, onderwijs en onderzoek
 • verstevigen van de relatie tussen kunstonderzoek en kunstonderwijs
 • versterking van kwalitatieve onderzoeksgroepen aan kunsthogescholen door te werken aan manieren waarop je onderzoek inricht en organiseert
 • de derde cyclus in de kunsten in Nederland (zowel PD als PhD of andere trajecten)
 • aansluiting en kritische input op, en bijdrage aan beleidsagenda’s op het gebied van praktijkgericht onderzoek, wetenschap en kunsten
 • planontwikkeling voor een nationale onderzoeksomgeving, waaronder het bouwen aan een landelijke community van praktijkgericht onderzoek in de kunst

 

In de nieuwe periode wil het platform naast onderzoekers vanuit de kunstdisciplines, ook
nadrukkelijk lectoraten en onderzoekers uitnodigen die zich bezighouden met de meer exploratieve, experimentele en kritische dimensie van de esthetische praktijk bv. vanuit de vakgebieden design, mode, beeldcultuur en technologie. Ook worden initiatieven en activiteiten ontwikkeld om de culturele sector en de kunstpraktijk zelf nog meer en beter te verbinden aan het praktijkgericht onderzoek in de kunsten.

Gepubliceerd: SIA Verkenning

Versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen

Dit voorjaar is de Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen gepubliceerd. Het hele rapport is hier te vinden.

 

Praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen een inspiratiebron voor innovatie en vernieuwing van zowel de kunstpraktijk zelf, als van de aanpak van economische en sociale maatschappelijke vraagstukken. Deze potentie is groot maar wordt nu nog niet optimaal benut. Om deze bijdrage beter te kunnen leveren is het noodzakelijk om het onderzoek in deze context te versterken.

 

Naar aanleiding van een verzoek van de kunsthogescholen om ondersteuning van de capaciteitsopbouw in onderzoek aan kunsthogescholen heeft SIA deze Verkenning uitgevoerd. Verschillende lectoraten hebben deelgenomen aan de werksessies. Ook was het platform vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

website voor reflectie op kunst en de kunstenaar tijdens de corona crisis

Initiatief en oproep voor bijdragen: corona-kunst.nl

Het lectoraat Autonomie en Openheid in de Kunsten (Hogeschool Zuyd) heeft corona-kunst.nl gelanceerd: een digitale ruimte voor reflectie op kunst en de kunstenaar in tijden van corona. Bijdragen zijn welkom.

Met informatie over het initiatief, bijdragen van anderen en een oproep om mee te doen: http://corona-kunst.nl/

beleid

ontwikkelingen derde cyclus

Het Minsterie van OCW heeft het rapport “Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland” met de Tweede Kamer gedeeld, dat was uitgezet met het oog op de beleidsvorming ten behoeve van de Strategische Agenda. Hierin een uitvoerig overzicht van de stand van zaken van de derde cyclus in het buitenland, met speciale aandacht voor de kunsten. Hier vind je het rapport.

 

De Vereniging Hogescholen en VSNU hebben in september een gezamenlijke position paper gepubliceerd voor de doorontwikkeling van het binair stelsel. Hierin is de derde cyclus een belangrijk onderwerp. De hogescholen hebben aangegeven zelfstandig derde cyclus opleidingen – volgend op een master – aan te willen bieden, leidend tot bijvoorbeeld een professional doctorate.

“De hogescholen gaan gezamenlijk verkennen, op basis van deze randvoorwaarden, hoe deze derde cyclus opleidingen binnen het hbo vorm kunnen krijgen. Zij zullen dit doen in overleg met de universiteiten. De hogescholen zijn er een voorstander van dat er extra middelen beschikbaar komen om deze opleidingen te bekostigen, om er vervolgens door middel van pilots in specifieke sectoren ervaring mee op te doen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de creatieve sector, maar zeker ook aan de paramedische en technische sector.” Hier vind je de position paper.

Extra

Verkenning SIA onderzoeksgroepen kunsthogescholen

Regieorgaan SIA start een verkenning naar hoe het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen een grotere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf.

Het gaat om een verkenning naar de wijze waarop onderzoeksgroepen van kunsthogescholen versterkt kunnen worden.  De hoofdvraag van de verkenning luidt: “Hoe kunnen de onderzoekgroepen van de kunsthogescholen meer bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen en de versterking van het onderwijs?” Deze verkenning moet leiden tot een advies dat gedragen wordt door onderzoekers, de beroepspraktijk en bestuurders en aanknopingspunten bieden voor een capaciteitsprogramma dat SIA overweegt te ontwikkelen.

Regieorgaan SIA wil met de verkenning komen tot een advies en een agenda voor de versterking van het praktijkgericht onderzoek in de kunsten en creatieve industrie. Daarbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden waaronder financiering voor onderzoek in de sector kansrijk zijn. Het advies moet eind 2019 klaar zijn.

 

Lees verder op de website van SIA.

kunst onderzoek