kunstonderzoek

binnenkort:

activiteiten van het platform, van hogescholen en anderen

verleden:

Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Smart Culture Conference 2019

website voor reflectie op kunst en de kunstenaar tijdens de corona crisis

Initiatief en oproep voor bijdragen: corona-kunst.nl

Het lectoraat Autonomie en Openheid in de Kunsten (Hogeschool Zuyd) heeft corona-kunst.nl gelanceerd: een digitale ruimte voor reflectie op kunst en de kunstenaar in tijden van corona. Bijdragen zijn welkom.

Met informatie over het initiatief, bijdragen van anderen en een oproep om mee te doen: http://corona-kunst.nl/

Gepubliceerd: SIA Verkenning

Versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen

Dit voorjaar is de Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen gepubliceerd. Het hele rapport is hier te vinden.

 

Praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen een inspiratiebron voor innovatie en vernieuwing van zowel de kunstpraktijk zelf, als van de aanpak van economische en sociale maatschappelijke vraagstukken. Deze potentie is groot maar wordt nu nog niet optimaal benut. Om deze bijdrage beter te kunnen leveren is het noodzakelijk om het onderzoek in deze context te versterken.

 

Naar aanleiding van een verzoek van de kunsthogescholen om ondersteuning van de capaciteitsopbouw in onderzoek aan kunsthogescholen heeft SIA deze Verkenning uitgevoerd. Verschillende lectoraten hebben deelgenomen aan de werksessies. Ook was het platform vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

Academie Minerva / Hanze Hogeschool

vacature lector Art & Sustainability

The Research Centre Art & Society of the Hanze University of Applied Sciences Groningen is currently seeking a Professor (lector) Art & Sustainability (0,5fte) for a 3year position.

The Research Centre Art & Society develops the power of the visual and performing arts to facilitate societal change. Next to Art & Education and Art & Participation, Art & Sustainability is the third main pillar of the Research Centre. The Research Group Art & Sustainability researches and develops new artistic practices in collaboration with diverse, societal partners, focusing on the relation between art and sustainable ways of living in and with the material environment.

 

For more information, go to the vacancy

beleid

ontwikkelingen derde cyclus

Het Minsterie van OCW heeft het rapport “Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland” met de Tweede Kamer gedeeld, dat was uitgezet met het oog op de beleidsvorming ten behoeve van de Strategische Agenda. Hierin een uitvoerig overzicht van de stand van zaken van de derde cyclus in het buitenland, met speciale aandacht voor de kunsten. Hier vind je het rapport.

 

De Vereniging Hogescholen en VSNU hebben in september een gezamenlijke position paper gepubliceerd voor de doorontwikkeling van het binair stelsel. Hierin is de derde cyclus een belangrijk onderwerp. De hogescholen hebben aangegeven zelfstandig derde cyclus opleidingen – volgend op een master – aan te willen bieden, leidend tot bijvoorbeeld een professional doctorate.

“De hogescholen gaan gezamenlijk verkennen, op basis van deze randvoorwaarden, hoe deze derde cyclus opleidingen binnen het hbo vorm kunnen krijgen. Zij zullen dit doen in overleg met de universiteiten. De hogescholen zijn er een voorstander van dat er extra middelen beschikbaar komen om deze opleidingen te bekostigen, om er vervolgens door middel van pilots in specifieke sectoren ervaring mee op te doen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de creatieve sector, maar zeker ook aan de paramedische en technische sector.” Hier vind je de position paper.

Extra

Verkenning SIA onderzoeksgroepen kunsthogescholen

Regieorgaan SIA start een verkenning naar hoe het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen een grotere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf.

Het gaat om een verkenning naar de wijze waarop onderzoeksgroepen van kunsthogescholen versterkt kunnen worden.  De hoofdvraag van de verkenning luidt: “Hoe kunnen de onderzoekgroepen van de kunsthogescholen meer bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen en de versterking van het onderwijs?” Deze verkenning moet leiden tot een advies dat gedragen wordt door onderzoekers, de beroepspraktijk en bestuurders en aanknopingspunten bieden voor een capaciteitsprogramma dat SIA overweegt te ontwikkelen.

Regieorgaan SIA wil met de verkenning komen tot een advies en een agenda voor de versterking van het praktijkgericht onderzoek in de kunsten en creatieve industrie. Daarbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden waaronder financiering voor onderzoek in de sector kansrijk zijn. Het advies moet eind 2019 klaar zijn.

 

Lees verder op de website van SIA.

kunst onderzoek