website klachtencommissie gelanceerd

Commissie Wetenschappelijke Integriteit Kunsthogescholen online

Hogescholen zijn verantwoordelijk voor hoger beroepsonderwijs, maar ontwikkelen zich ook steeds meer als kennisinstituten. Het praktijkgerichte onderzoek dat plaatsvindt binnen de hogescholen moet voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Daarom is binnen de Vereniging Hogescholen bestuurlijk afgesproken om de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI, okt 2018) in te voeren bij alle hogescholen.

Ook de zeven monosectorale kunsthogescholen werken volgens de normen van deze gedragscode. AHK, ArtEZ, Codarts, Design Academy Eindhoven, HKDH, HKU en Rietveld Academie hebben per 1 januari 2023 een gezamenlijke Commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld voor het kunstonderwijs. De commissie heeft tot taak om eventuele klachten op dit gebied te behandelen. Met de samenwerking tussen de zeven kunsthogescholen wordt de expertise op het gebied van praktijkgericht onderzoek in de kunsten goed en breed vertegenwoordigd.

Meer informatie over de commissie, de opdracht, de werkwijze en de leden is vanaf nu online te raadplegen:

 

https://cwi.kuo-onderzoek.nl/