Het platform Kunst Onderzoek is een samenwerking tussen kunstlectoraten in Nederland met als doel om onderzoek in de kunsten op de kaart te zetten.

Waar staan we voor? 

Kunst en design zijn intrinsieke menselijke uitingen die nieuwe ontwikkelingen in gang zetten in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. Om ons toekomstige werelden voor te kunnen stellen is het noodzakelijk om het onderzoekspotentieel van de kunsten te verkennen, te articuleren en te te mobiliseren. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de kunsten.

Het platform Kunst Onderzoek wil als spreekbuis en denktank fungeren voor kunstlectoraten in actuele debatten over kunst, onderzoek en kunstonderwijs. Via dit platform wordt er kennis gedeeld en formuleren we gemeenschappelijke standpunten.

Op deze website vind je onder andere meer informatie over de derde cyclus in de kunsten, artikelen en manifesten over kunst en onderzoek, informatie over de verschillende kunstlectoraten en een overzicht van wat er waar gebeurt op het gebied van onderzoek in de kunsten.

 

Wat doen we?

Kunst Onderzoek organiseert en initieert bijeenkomsten en activiteiten rondom kunst en onderzoek. Er zijn drie werkgroepen actief: één op het gebied van de derde cyclus, een schrijfgroep om te komen tot een position paper en een stuurgroep. Ook verzamelen en delen we informatie over ontwikkelingen, calls en evenementen op het gebied van onderzoek in de kunsten.