toekenning 8 PD-beurzen voor praktijkgericht onderzoek in de kunsten

Eerste PD kunst + creatief kandidaten van start

Met de Professional Doctorate introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. In de eerste ronde kunnen 8 kandidaten vanuit het domein Kunst + Creatief van start met een beurs als het eerste cohort.

Aan de pilot Professional Doctorate in het domein Kunst + Creatief doen vijftien hogescholen mee die hoger onderwijs in de kunsten en creatieve sector aanbieden. Zij zullen in de komende jaren 34 kandidaten begeleiden om via artistiek en ontwerpend onderzoek hun doctoraat te halen. Er is in het PD programma ruimte voor alle artistieke en ontwerpdisciplines, waarbij de doelstelling is om met hoogwaardig onderzoek innovaties in de eigen discipline te realiseren, om door middel van artistieke en/of ontwerpinterventies praktijken in andere sectoren – zoals de zorg, het onderwijs of natuur en milieu – te vernieuwen en verbeteren, en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

 

Eigen doctoraatstraject voor hogescholen

Het Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD, maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl het professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Het PD-programma wordt nauw verbonden met het hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt.

 

Toegekende PD-beurzen

Bekijk hier de PD-trajecten van de kandidaten die van SIA een beurs ontvangen in het kader van de pilot.

 

Meer info over de Professional Doctorate Kunst + Creatief vind je hier.