Extra

Verkenning SIA onderzoeksgroepen kunsthogescholen

Regieorgaan SIA start een verkenning naar hoe het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen een grotere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf.

Het gaat om een verkenning naar de wijze waarop onderzoeksgroepen van kunsthogescholen versterkt kunnen worden.  De hoofdvraag van de verkenning luidt: “Hoe kunnen de onderzoekgroepen van de kunsthogescholen meer bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen en de versterking van het onderwijs?” Deze verkenning moet leiden tot een advies dat gedragen wordt door onderzoekers, de beroepspraktijk en bestuurders en aanknopingspunten bieden voor een capaciteitsprogramma dat SIA overweegt te ontwikkelen.

Regieorgaan SIA wil met de verkenning komen tot een advies en een agenda voor de versterking van het praktijkgericht onderzoek in de kunsten en creatieve industrie. Daarbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden waaronder financiering voor onderzoek in de sector kansrijk zijn. Het advies moet eind 2019 klaar zijn.

 

Lees verder op de website van SIA.