Nieuws vanuit NWA Route Kunst

Michel van Dartel is het nieuwe boegbeeld

Janneke Wesseling gaat binnenkort met emeritaat en heeft daarom onlangs haar taken als boegbeeld van de route Kunst neergelegd. Zij stelde Michel van Dartel voor als haar opvolger, een voorstel dat door de stuurgroep van de route Kunst van harte werd ondersteund. Van Dartel is directeur van het platform voor kunst en mediatechnologie V2_Lab in Rotterdam en lector bij Avans Centre for Art Design and Technology.

Van Dartel kan zich goed vinden in de doelen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en in de missie van de route Kunst zoals geformuleerd onder het voorzitterschap van Wesseling. Van Dartel: “Ik ervaar het vertrouwen dat de stuurgroep van de route Kunst in mij heeft als een enorme stimulans, ook voor het werk dat ik als directeur en lector doe.”

In dit artikel stelt hij zich voor.