Het platform Kunst  Onderzoek gaat een collectie artistieke onderzoeksmethodes ontwikkelen en publiceren, om zowel te kunnen leren van elkaars methodes en onze werkwijzen breder te kunnen delen.

De collectie moet het gevoel van een kaartenbak krijgen die we kunnen blijven aanvullen. Uiteindelijk kan deze collectie inspirerend werken voor andere onderzoekers, het kunstonderwijs, maar ook behulpzaam zijn bij het positioneren van artistiek onderzoek van de nieuwe KEM-categorie van SIA en CLICKNL.

Dit is de tweede sessie. De eerste sessie is op dinsdag 19 maart van 10.30-12.00u.

Ben je als lector of onderzoeker verbonden aan een van de (kunst)lectoraten en wil je meedenken en input leveren aan deze collectie, meld je aan via de mail.

online (zoom)

Collectie Artistieke Methodes – online werksessie 2

28.03.2024 • 15h30—17h00