besloten bijeenkomst

We leven in een tijd vol complexe en urgente maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt om creativiteit, inlevingsvermogen, nieuwe inzichten en perspectieven. Al deze kwaliteiten komen samen in transdisciplinaire samenwerkingen tussen kunstenaars, wetenschappers en maatschappelijke vertegenwoordigers. Samen leveren zij de ervaring, denk- en maakkracht die nodig is voor de toekomst van Nederland. 

Hoe dit vorm dient te krijgen naast de al bestaande maar versnipperde initiatieven, staat centraal op de werkconferentie Kunst x Wetenschap x Samenleving (KxWxS) op 11 juni 2024. De conferentie stelt zich ten doel de kennis van de verschillende disciplines bij elkaar te brengen om te komen tot een ambitieus nieuw programma dat deze samenwerkingen mogelijk maakt. Alle (kunst)lectoren zijn jullie van harte uitgenodigd hiervoor. SIA draagt via ons platform bij aan deze bijeenkomst, om zo ook het praktijkgericht onderzoek een zichtbare plek en positie te geven.

Dit is een besloten bijeenkomst op persoonlijke uitnodiging. Meer info: kws@waag.nl

Trippenhuis & Waag, Amsterdam

Werkconferentie K x W x S

11.06.2024 • 09h00—17h00