Bijeenkomst voor alle kunstlectoraten om mee te denken over toekomstplannen en evaluatie platform Kunst Onderzoek.

In 2017 begonnen we met een stuurgroep van vijf lectoren aan dit platform met een aantal doelstellingen, waaronder meer onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen kunstlectoren en het op de kaart zetten van onderzoek aan de kunsthogescholen. Dit heeft onder meer geleid tot deze website, het exposium DIS_SEMINAR en een publicatie in FORUM+. Ook hadden we een informerende rol in het traject van een NWA aanvraag vanuit de Route Kunst. Op het gebied van de derde cyclus – een thema dat komende jaren nog veel meer aandacht zal krijgen én vragen – deden we een pilot voor een Voortraject derde cyclus, hielden een enquête, organiseerden een netwerkbijeenkomst regionale samenwerkingen in BAK, en waren we betrokken bij de Visie op de derde cyclus vanuit de kunsthogescholen.

 

Om het platform op te zetten en te draaien hebben we destijds een tweejarige subsidie gekregen van SIA. Deze eerst periode is inmiddels bijna verstreken. SIA heeft nu alle bestaande platforms uitgenodigd een vervolgaanvraag te doen, om de platforms ook te kunnen continueren en bestendigen. 

 

Als stuurgroep hebben we voor de zomer een evaluatie gehouden, die als input zal dienen voor deze vervolgaanvraag. Maar we zouden heel graag andere/nieuwe/ jonge lectoren betrekken bij de planvorming, en in de stuurgroep. Wil je meepraten over het vervolgplan voor de komende twee jaar, of zou je in de stuurgroep willen, of op een andere manier (op een specifiek thema) willen bijdragen, kom dan 27 november naar de bijeenkomst.

Mocht je deze middag niet kunnen, maar wel actief mee willen doen of feedback hebben op de eerste twee jaar van het platform, dan horen we dat graag. 

 

Graag aanmelden voor 27 november via een reply op deze mail.  

 

Met vriendelijke groet,

namens de stuurgroep

Nirav Christophe, Jeroen Boomgaard, Peter Sonderen, Anke Coumans en Janneke Wesseling