HKU, Utrecht

Performatieve Maakprocessen

Lector:

Nirav Christophe

Domein: performatieve kunsten

Het lectoraat Performatieve Maakprocessen onderzoekt maakprocessen in alle kunsten met een performatief karakter. Doel van dit onderzoek is om creatieve processen in en buiten de kunsten te versnellen, versoepelen en vernieuwen.

Er bestaat een sterk groeiende behoefte aan het vertellen van verhalen met behulp van verschillende disciplines, media en platforms. Kunsten met een performatief karakter zoals theater, muziek en performance, hebben een grote expertise precies op dit gebied. Het onderzoek van het lectoraat Performatieve Maakprocessen speelt in op de actuele situatie waarin oude performatieve praktijken vervangen worden door nieuwe vormen, waarin de grenzen tussen disciplines, media en platforms niet langer bepalend zijn.

Nieuwe performatieve praktijken en processen

Het lectoraat streeft ernaar bij te dragen aan het laten ontstaan van nieuwe performatieve praktijken en processen die passen bij hybride en meerstemmige kunstenaars.

Performativiteit wordt daarbij gezien als actie, als iets dat gedaan wordt eerder dan als iets wat gezien wordt. Hierdoor ligt er in het onderzoek meer nadruk op maak- en ontwerpprocessen dan op artistieke producten en receptie. Wij zien performativiteit als een dynamisch dialogisch proces. Toeschouwer, context en technologie worden hierin beschouwd als medemakers. In een eindeloze beweging verschijnen en verdwijnen betekenissen en identiteiten.

De focus op maakprocessen betekent in de visie van de HKU een versterking van technologische innovatie, interdisciplinariteit en ondernemerschap.

HKU, Utrecht

Performatieve Maakprocessen

Lector:

Nirav Christophe

Steekwoorden:

hybride kunstpraktijk
maakprocessen
meerstemmigheid
performative research