HKU, Utrecht

Kunst en Professionalisering

Lector:

Dr. Bart van Rosmalen

Domein: muzische professionalisering

Het lectoraat Kunst en Professionalisering verzamelt praktijkkennis over ‘muzische perspectieven op goed werk’ (conceptueel niveau) en ontwikkelt en ondersteunt ‘muzische perspectieven op goed werk’ (praktisch/deelbaar niveau).

Het richt zich hierbij op twee pijlers: een muzisch perspectief op goed werk en een brug slaan tussen makerschap/maakprocessen en organisatie- en onderwijsvernieuwing.

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijk belang waar de onderzoeksgroep ‘Kunst en Professionalisering’ op inhaakt is die van organisaties waarbij de menselijke maat uit beeld raakt. Waar is de professional zelf? Wat kan de professional hier vanuit zich zelf en vanuit zijn eigen handelen tegenover stellen? Kunnen we het denkschema misschien omdraaien? Dus niet zeggen de snel veranderende wereld stelt ons voor complexe eisen (van buiten naar binnen). Maar: hoe kan ik als professional een bijdrage leveren?

HKU, Utrecht

Kunst en Professionalisering

Lector:

Dr. Bart van Rosmalen

Steekwoorden:

actie onderzoek
makerschap
muzische professionalisering
organisatie- en onderwijsvernieuwing
werkplaats