HKU, Utrecht

Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten

Lector:

Dr. Walter van Andel (lector) en Dr. Veerle Spronck (associate lector)

Domein: Creatief en cultureel ondernemerschap, kunst en maatschappij

De samenleving wordt geconfronteerd met een groot aantal complexe maatschappelijke uitdagingen (van klimaatverandering, migratie, en energietransities, tot aan uitdagingen in de persoonlijke levenssfeer zoals het vinden, organiseren en betalen van geschikte zorg). De creatieve en culturele sector zou, vanuit ondernemerschap en in samenwerking met verschillende spelers, een belangrijk rol spelen in het komen tot oplossingen voor deze uitdagingen. Tegelijkertijd staat de creatieve en culturele sector zelf ook onder druk. Er bestaat veel precariteit en fragiliteit op individueel en organisatieniveau. Dit lectoraat zet een zoektocht in naar manieren om een gezonde creatieve praktijk te organiseren die bijdraagt aan een gezonde maatschappij.

HKU, Utrecht

Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten

Lector:

Dr. Walter van Andel (lector) en Dr. Veerle Spronck (associate lector)

Steekwoorden:

businessmodellen
care
creatief en cultureel ondernemerschap
duurzaam organiseren
transdisciplinaire samenwerking