AHK, Conservatorium van Amsterdam , Amsterdam

Muziek

Lector:

Michiel Schuijer

Het lectoraat Muziek vormt de onderzoekseenheid van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) – de muziekfaculteit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het lectoraat stelt zich als opdracht door middel van onderzoek impulsen te geven aan het muziekonderwijs in het conservatorium en daarbuiten, aan de praktijken van makers en spelers en aan de wetenschap en de samenleving. De lector leidt een team van associate lectoren die elk voor de ontwikkeling van een thema verantwoordelijk zijn. Dit lectorenteam begeleidt ook onderzoeksprojecten van docenten en draagt bij aan de ontwikkeling van onderwijs voor bachelor- en masterstudenten.

Michiel Schuijer, lector

Michiel Schuijer is musicoloog en muziektheoreticus en lector aan het Conservatorium van Amsterdam. In zijn onderzoek verkent hij historische, sociologische en culturele perspectieven op de muziektheorie. Zijn boek Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts (University of Rochester Press, 2008) werd in 2010 bekroond met de Emerging Scholar Award van de Amerikaanse Society for Music Theory. Zij  recente onderzoeksinteresses omvatten veranderende noties van professionaliteit in de muziek en de rol van erfgoed in de muziekcultuur. Van 2020 tot 2022 was Schuijer projectleider van de Academy for Musicology and Musicianship (Amsterdam, Utrecht), een studieprogramma dat de krachten van conservatorium- en universitair onderwijs bundelt. Met John Koslovsky publiceerde hij Music Performance Encounters: Collaborations and Confrontations (Routledge, 2024), een boek waarin vierentwintig musici en wetenschappers hun kennis en expertise delen over muziekpraktijken uit een grote verscheidenheid aan mondiale culturen en subculturen. michiel.schuijer@ahk.nl

 

Atser Damsa, associate lector Muziek en Technologie

Atser Damsma is muzikant en onderzoeker, met een achtergrond in kunstmatige intelligentie en cognitieve neurowetenschappen. In 2020 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift Adaptive Timing.Als postdoctoraal onderzoeker bij de Music Cognition Group aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht hij hoe ritme door het brein wordt verwerkt wanneer we naar muziek luisteren. Naast zijn onderzoek is hij als muzikant betrokken bij verschillende elektronische muziek- en kunstprojecten, waarmee hij optrad op internationale podia zoals Glastonbury, Sziget en Amsterdam Dance Event.

Als associate lector bij het Conservatorium van Amsterdam richt Atser Damsma zich op de ontwikkeling en impact van technologie in muziek. Hij verkent de vraag hoe computermodellen kunnen worden ingezet om nieuwe vormen van muziek te genereren. Algoritmes die geïnspireerd zijn door menselijke cognitieve processen worden verder ontwikkeld, zodat ze in real time kunnen samenspelen met muzikanten. In een live setting zal worden getest hoe deze modellen onderdeel kunnen worden van het artistieke proces. Het onderzoek zal studenten en docenten handvatten bieden om ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie te integreren in hun praktijk. atser.damsma@ahk.nl

 

Carolien Hermans, associate lector Muzikale Leerculturen

Carolien Hermans heeft een achtergrond in dans/choreografie en pedagogiek en is sinds 2011 werkzaam als senior docent en onderzoeker bij de bachelor Docent muziek en de master Musical Leadership. Daarnaast promoveerde ze in 2023 op een artistiek onderzoek bij ACPA (Academy for Creative and Performing Arts), Universiteit Leiden, naar creatieve maakprocessen en ‘embodied cognition’. Ook was ze senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Societal Impact Design van de hogeschool Inholland. Als senior onderzoeker/associate lector ontfermt Carolien zich over het thema ‘muzikale leerculturen’. Het gaat hierbij om onderzoek naar de overdracht van muzikale kennis en vaardigheden op diverse plaatsen in de metropool Amsterdam, met als doel uitwisselingen tot stand te brengen die de afstand tussen leerculturen (inclusief die van het CvA) kunnen verkleinen. carolien.hermans@ahk.nl

 

Walter van de Leur, associate lector (Jazz)-Receptie, Kritiek en Identiteit

Dr. Walter van de Leur is namens het Conservatorium van Amsterdam (CvA) de eerste hoogleraar Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is medeoprichter van het masteronderzoeksprogramma van het CvA, fungeert als onderzoekscoördinator en doceert diverse keuzevakken jazzhistoriografie.

Van de Leurs werk richt zich op de geschiedenis en geschiedschrijving van de jazzreceptie en is nauw betrokken bij interdisciplinair en praktijkgericht onderzoek. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van de muziek van Duke Ellington en zijn samenwerkingspartner Billy Strayhorn. Hij is de auteur van Something to Live For: The Music of Billy Strayhorn (Oxford UP 2002; winnaar van de Irving Lowens Book Award voor Distinguished Scholarship in American Music). Hij is de auteur van een monografie getiteld Jazz and Death: Rituals and Representations (Routledge 2023) en de oprichter en redacteur van het komende vijfdelige Oxford History of Jazz in Europe. walter.vandeleur@ahk.nl

 

[vacature], associate lector Muziek, Performance en Media

Al onze muziekstudenten krijgen te maken met de vraag hoe zij vorm willen geven aan hun persoonlijke en artistieke identiteit; in het openbare leven, op het podium, voor de klas, op radio en TV, of op sociale media-platforms. En met de vraag hoe zij daar zelf eigenaar van kunnen blijven. ‘Performance’ is een onlosmakelijk onderdeel van ons sociale en professionele bestaan, en sinds jaren een onderwerp van sociaal- en cultuurwetenschappelijk onderzoek. Het heeft ook zijn weg gevonden naar de verschillende domeinen van muziekwetenschappelijk onderzoek: het historische, culturele en cognitieve domein. Het lectoraat Muziek wil voor dit belangrijke onderwerp echter een kritisch apparaat ontwikkelen dat zijn weg vindt naar alle afdelingen van het CvA.