Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Design

Lector:

Dr. Alice Twemlow

domein: design

Dr. Alice Twemlow is per september 2017 aangesteld als lector Design aan de KABK. Het lectoraat Design beoogt als een dynamische katalysator te fungeren voor ontwerpgericht onderzoek binnen en buiten de leeromgeving van de KABK. In deze missie ligt de opdracht besloten om de ontwerpgerichte onderzoekscultuur binnen de KABK en via de verbinding met de Universiteit Leiden verder te versterken, te voeden en zichtbaar te maken.

De werktitel van het lectoraat is ‘’Design and the Deep Future’’, waarmee wordt ingezet op de bestudering van onderwerpen zoals: geologische tijd en ontwerp; afval en vuilnis; dematerialisatie van ontwerp; circulaire economie; onderhoud en herstel; niet-menselijke actoren en ontwerp; digitaal afvalmateriaal; ontwerpkritiek; speculatief ontwerp en kritisch ontwerp et cetera. Deze en andere onderwerpen zullen verder worden uitgediept in onderzoeksprojecten, exposities, symposia en print en online publicaties.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Design

Lector:

Dr. Alice Twemlow

Steekwoorden:

climate crisis
deep futures
design research
expanded timescales
waste