Hogeschool der Kunsten Den Haag, Den Haag

Music, Education and Society

Lector:

Paul Craenen

Domein: muziek en educatie

Het lectoraat onderzoekt hoe een professionele muziekopleiding studenten kan voorbereiden op een (muziek)cultuur die volop in beweging is, door hen de tools aan te reiken om in te spelen op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, en om de actuele muziekcultuur mee vorm te geven. Daarbij onderzoekt het lectoraat de waarden van muzikale tradities, niches en specialisaties in een geglobaliseerde wereld. Onder het lectoraat vallen drie onderzoeksgroepen die complementair te werk gaan en de focus richten op respectievelijk fundamenten van muzikale training, veranderende verhoudingen tussen uitvoering, improvisatie en compositie, en curatorschap en engagement in muziek.

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Den Haag

Music, Education and Society

Lector:

Paul Craenen

Steekwoorden:

creation
curation
engagement
learning
performance