ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem

Modelectoraat

Lector:

dr. Daniëlle Bruggeman

Domein: fashion studies, cultuurwetenschappen en critical fashion practice.

Het Modelectoraat beschouwt mode als een van de belangrijkste culturele fenomenen in onze hedendaagse maatschappij. Het lectoraat stimuleert en draagt bij aan de ontwikkeling van de theoretische context rondom het fenomeen mode. Het Modelectoraat wil de huidige problematieken in het modesysteem — en de rol die mode speelt in relatie tot urgente sociaal-culturele, ecologische en politieke uitdagingen — herdenken en herdefiniëren. Het analyseren van alternatieve systeem-benaderingen, de menselijke dimensie van mode en een andere omgang met materialen en materialiteit staat centraal. Op basis hiervan ontwikkelen we kritisch mode-discours, en hopen we bij te dragen aan het verbeelden en realiseren van een alternatieve toekomst van mode.

modelectoraat ArtEZ

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem

Modelectoraat

Lector:

dr. Daniëlle Bruggeman

Steekwoorden:

alternatieve modesystemen
critical fashion practice
critical fashion theory
menselijke dimensie van mode
new materialism