Hogeschool der Kunsten Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Kunst Theorie & Praktijk

Lector:

prof. dr. Janneke Wesseling

Domein: Het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk heeft tot taak het onderzoek in beeldende kunst en vormgeving te ontwikkelen en te verdiepen. Het stelt zich ten doel om de integratie van theorie- en praktijkonderwijs te bevorderen en om studenten en docenten te stimuleren tot het doen van onderzoek.

Het lectoraat houdt zich bezig met de vraag hoe praktijk en theorie in het kunstonderwijs met elkaar kunnen worden verbonden en welke rol onderzoek kan spelen in relatie tot de artistieke praktijk. Daartoe ontwikkelt het lectoraat onder meer interdisciplinaire keuzevakken over kunst en onderzoek, draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling van een nieuwe visie op het theorieonderwijs aan de kunstacademie en organiseert het lectoraat samen met diverse partners symposia, workshops en lezingen. Het lectoraat werkt nauw samen met de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit Leiden, waar het inhoudelijk en organisatorisch betrokken is bij PhDArts

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Kunst Theorie & Praktijk

Lector:

prof. dr. Janneke Wesseling

Steekwoorden:

art research programme
artistic research
betrokkenheid bij PhDArts
kunstonderwijs en theorie
onderzoek in de kunsten