ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem

Theorie in de Kunsten

Lector:

Dr. Peter Sonderen

domein: Theorie in de kunst, onderzoek in de kunst 

Het lectoraat Theorie in de Kunsten doet onderzoek naar de betekenis en rol van theorie in de kunsten, wat anders is dan theorie over kunst. Theorie in de kunst komt tot stand in de artistieke praktijk zelf: de theorie ontvouwt zich langzaam in het proces van maken en legt op deze manier nieuwe gebieden van kennis bloot. Als onderdeel van ArtEZ, een kunsthogeschool met veel verschillende disciplines, richt het lectoraat zich specifiek op de betekenis en rol van theorie in de verscheidene kunstvormen en op het kunstonderwijs als geheel. Het doel van het lectoraat is niet zozeer om antwoord te geven op de vraag wat theorie en onderzoek in de kunsten is of moet zijn, maar juist om te vragen wat het zou kunnen zijn. Het lectoraat wil niet alleen onderzoek doen, maar ook kaders voor dit onderzoek creëren.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem

Theorie in de Kunsten

Lector:

Dr. Peter Sonderen

Steekwoorden:

artistic research
honours programme
intra-disciplinair
kunstonderwijs
theorie in de kunsten