Fontys, Eindhoven, Tilburg

Media, Interaction and Narration

Lector:

Jorge Alves Lino

domein: kunst en creatieve industrie

Fontys Lectoraat Media, Interaction en Storytelling is de onderzoeksgroep van het FutureMediaLab, het Fontys lab voor innovatieve media concepten.

Het transdisciplinaire karakter levert waardevolle inzichten op. Samen met studenten en docenten van deze scholen onderzoeken we de wat media in de nabije toekomst gaan betekenen voor de maatschappij – en bedenken we concepten die daar een rol in kunnen spelen. We verzamelen het beste van al die werelden en komen zo tot nieuwe ideeën. We remixen de media.

Het lectoraat is een gezamenlijk onderzoeksplatform van de Fontys Hogescholen voor de Kunsten, ICT, Communicatie, Toegepaste Psychologie, Journalistiek en de Economische Hogeschool Tilburg.

Fontys, Eindhoven, Tilburg

Media, Interaction and Narration

Lector:

Jorge Alves Lino

Steekwoorden:

future
interaction
lab
media
narration