Hanzehogeschool, Groningen

Kunsteducatie

Lector:

Prof.dr. Evert Bisschop Boele

Domein: kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie voert praktijkgericht onderzoek uit naar actuele kwesties in de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie. Kunsteducatie wordt betekenisvol wanneer docenten leerlingen helpen, op basis van wie die leerlingen al zijn en wat ze al kennen en kunnen, verder te ontwikkelen tot de kunstzinnige persoonlijkheid die ze willen en kunnen zijn. Het huidige kunstonderwijs op basis- en middelbare scholen, maar ook op kunstencentra en muziekscholen, bereikt dit niet altijd. Hiervoor is praktijkgericht onderzoek nodig dat kunsteducatie benadert vanuit de huidige Nederlandse sociaal-maatschappelijke en culturele context, om zo beter aan te sluiten bij de leefwereld van leerlingen en docenten.

 

Het lectoraat Kunsteducatie is verbonden aan het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, de PABO (Hanze) en Master Kunsteducatie (Hanze/NHL)

School hand drawn pattern for your design