3e cyclus programma:

GRASP

In Groningen werken de Hanzehogeschool (HG) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen binnen het onderzoeksplatform GRASP (Groningen Research Arts and Society Platform).

Er wordt samengewerkt vanuit het idee dat artistiek onderzoek unieke kennis en methodieken oplevert binnen het onderzoeksgebied van kunst en samenleving, en daarnaast van waarde kan zijn voor onderzoekspraktijken in andere velden. Het behalen van een artistic PhD is mogelijk bij GRASP en valt onder de Graduate School for Humanities (GSH) van de RuG in samenwerking met Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de HG.

De artistic PhD betreft een regulier promotietraject binnen de bestaande promotieregeling van de RUG waarin artistiek werk een integraal onderdeel van het onderzoek vormt. Het is een onderzoekstraject voor beeldend kunstenaars, musici, ontwerpers, dansers, theatermakers en docenten kunsteducatie. Een artistic PhD-traject wordt tenminste begeleid door één promotor van de RUG en één copromotor van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool.

Toelatingseisen voor GRASP

  • Een relevant master diploma
  • Een sterke artistieke praktijk
  • Een goed onderzoekvoorstel
    (de selectiecriteria worden in sept. 2019 bekend gemaakt)

 

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een artistic PhD doorlopen dezelfde toelatingsprocedure als kandidaten voor een reguliere PhD. Om een goede begeleiding en kwaliteit van het onderzoek te waarborgen is er een ‘regiegroep artistic PhD’ samengesteld bestaande uit de lectoren en potentiële promotoren van de RUG en de HG. De regiegroep heeft ook de taak om een onderwijsprogramma op maat (per kandidaat) vast te leggen.

 

Betrokken partijen

Betrokken vanuit de Hanzehogeschool zijn Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Academie Minerva, het Prins Claus Conservatorium. Betrokken vanuit de RUG zijn Research Centre for Arts and Society (onderdeel van The Groningen Research Institute for the Study of Culture, ICOG), de Graduate School for the Humanities, en het University College Groningen.

3e cyclus programma:

GRASP

Steekwoorden:

alle kunstdisciplines
artistiek en praktijkgericht onderzoek
kunst & samenleving
nieuwe onderzoeksmethodes
onderzoeksplatform