3e cyclus programma:

Professional Doctorate Kunst + Creatief (pilot)

Nederlandse hogescholen zijn in 2023 gestart met een pilot voor een eigen doctoraatstraject, de zogenaamde ‘professional doctorate’ (PD). Dit is een nieuw programma waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat. Kandidaten worden in een onderzoeksintensief leertraject opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken op niveau EQF-8/NLQF-8.

Een van de deelnemende domeinen is Kunst + Creatief. Hierin participeren 15 hogescholen met kunst- en designopleidingen. Lees hier het laatste nieuws en over de trajecten van de reeds gestarte PD-onderzoekers in Kunst + Creatief: https://pd-arts-creative.nl/

Landelijke PD-pilot

De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. Aan de pilot doen 25 hogescholen in 7 verschillende domeinen mee. De ambitie is PD-programma’s te ontwikkelen die meerwaarde hebben voor de kandidaat, de samenleving, het werkveld en het onderwijs en daarmee een aanvulling zijn op de bestaande PhD-trajecten van universiteiten die meer op wetenschappelijk onderzoek zijn gericht. De pilot loopt van 2023 tot en met 2029. De eerste vier jaar kunnen kandidaten hun PD starten. Aanmelding verloopt via de deelnemende hogescholen die kandidaten kunnen voordragen aan de Graduate Commissie van het domein.

Meer informatie op: https://www.vereniginghogescholen.nl/themas/professional-doctorate

PD-programma Kunst + Creatief

Het PD-programma Kunst + Creatief is gebaseerd op artistiek en/of ontwerpend onderzoek dat reageert op een vraagstelling die relevant is voor de kunst- of creatieve praktijk van de kandidaat, en/of die gericht is op een interventie vanuit die praktijk in een specifieke maatschappelijke context of praktijk. Gedurende een periode van vier jaar (fulltime) of van een parttime equivalent met een maximale looptijd van 8 jaar, werkt een creatieve professional middels een combinatie van onderzoeken en creëren, leren en reflecteren aan de vereiste kwalificaties en eindproducten. Dit beslaat gezamenlijk het equivalent van 240 EC. De kern daarvan wordt gevormd door één of meerdere kunst- en creatieve interventies, in combinatie met een onderbouwde, coherente reflectie die in verschillende communicatieve vorm(en) en contexten gepresenteerd kan worden. 8 Daarnaast maken het krijgen van een opleiding en van begeleiding, het geven van onderwijs en het zorg dragen voor een adequate disseminatie deel uit van het programma.

 

Meer informatie over het programma voor lectoren, mogelijke kandidaten, beleidsmakers e.a. vind je op de website.

3e cyclus programma:

Professional Doctorate Kunst + Creatief (pilot)

Duur:

4 jaar (fulltime) of equivalent part-time