rapport:

propositie 3e cyclus Kunst + Creatief (2020)

Begin 2023 zijn de Nederlandse hogescholen gestart met een eigen doctoraatstraject: het Professional Doctorate (PD). Dit is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel.  Dertien hogescholen die hoger onderwijs in de kunsten en creatieve sector aanbieden, vormen samen het cluster “Kunst + Creatief”. Dit is één van de zeven domeinen die meedoet aan het pilot traject.

Het doel van de PD is het verleggen van grenzen in de beroepspraktijk en onze samenleving. Een belangrijk uitgangspunt voor een PD in het kunst- en creatieve domein is een praktijkgerichte vraagstelling, een consortium met maatschappelijke en private partners, met een kunst-, performatief- of ontwerpproject of -product als centraal werk.

“Kunstenaars, ontwerpers en creatieve professionals begeven zich als geen ander buiten wat al gegeven is en verbeelden en creëren alternatieven en toekomstperspectieven. Zij bieden met hun werk perspectieven op essentiële vraagstukken in een complexe en snel veranderende samenleving. […] Onderzoek op het hoogste niveau is van grote meerwaarde voor onze professionals. Promoties in het buitenland en initiatieven op dit vlak in Nederland maken dit meer dan duidelijk. Een derde cyclus is onontbeerlijk om het volle potentieel van de innovatiekracht van de kunstenaars, ontwerpers en creatieven te ontplooien.” valt te lezen in de propositie van september 2020.

 

In 2021-2022 werkt een Taskforce aan een (concept) programma voor dit cluster Kunst + Creatief. Dit programma komt tot stand in de lijn met het landelijk programmakader voor alle domeinen, dat wordt gecoördineerd door de Vereniging Hogescholen.

 

Meer informatie over het programma voor lectoren, mogelijke kandidaten, beleidsmakers e.a. vind je op de website.

rapport:

propositie 3e cyclus Kunst + Creatief (2020)