3e cyclus programma:

Meaningful Artistic Research (MAR)

Meaningful Artistic Research (MAR) bestendigt een duurzame samenwerking tussen de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) op het gebied van kunst en wetenschap. De kern van MAR is het uitvoeren van artistiek onderzoek, vanuit het besef dat kunst unieke vormen van kennis genereert die van belang zijn voor een zinvolle, humane samenleving. We willen betekenisvolle ervaringen creëren én interpreteren, in een maatschappij en tijdsgewricht waarin zorg voor elkaar en de wereld om ons heen steeds urgenter wordt. De samenwerking maakt het mogelijk om een promotietraject voor artistiek onderzoek te doen binnen de Graduate School van de UvH. Praktijk- en maakwerk kan onderdeel zijn van het onderzoekstraject.

Onderzoek aan de HKU richt zich op creatieve maakprocessen. Er is ruimte voor experiment, voor praktijkgerichte en empirische methodologieën, en voor een werkwijze waarbij de onderzoekers zelf, als makers, deel uitmaken van het onderzoek. Aan de UvH richt onderzoek zich op urgente en actuele vragen in onze samenleving. Filosofische, sociaal- en geesteswetenschappelijke benaderingen worden hier gecombineerd. MAR brengt beide perspectieven samen. Het onderzoek in, naar en via creatieve maakprocessen stimuleert nieuwe manieren van nadenken over normen en waarden in de samenleving. Tegelijkertijd bieden uiteenlopende onderzoeksbenaderingen verdieping en context aan artistieke praktijken en omgekeerd.

 

In de context van deze samenwerking is het mogelijk om binnen de Graduate School van de UvH te promoveren op artistiek onderzoek. Daarnaast houdt MAR zich bezig met onderwijsinnovatie, fondsenwerving, publicaties, en het organiseren van bijeenkomsten en congressen. Ons doel is om kennis en creativiteit te delen en uit te groeien tot een breed en levendig platform voor onderzoekers, wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, curatoren, makers, studenten, docenten, studiebegeleiders en geïnteresseerden in het werkveld.

3e cyclus programma:

Meaningful Artistic Research (MAR)

Steekwoorden:

artistic research
artistiek onderzoek
PhD