onderzoeksplatform:

ARIAS

De visie van ARIAS is dat het samenbrengen van academisch en artistiek onderzoek kan leiden tot nieuwe perspectieven op belangrijke vraagstukken in de 21e eeuw, bijvoorbeeld bij kwesties rondom digitalisatie, technologisering en internationalisering. ARIAS is opgericht door vijf hogescholen in Amsterdam en is een onderzoekplatform met de visie dat de het samenbrengen van academisch en artistiek onderzoek tot nieuwe perspectieven kan leiden die kunnen bijdragen aan belangrijke vraagstukken voor de 21e eeuw.

Artistiek onderzoek biedt inzichten en interventies voor een toenemend complexe samenleving waarin grootschalige processen plaatsvinden op het gebied van digitalisatie, technologisering en internationalisering die vormgeven aan sociale kwesties die andere vormen van kennis vereisen, die net kan worden vervaardigd door middel van academische onderzoek alleen. Door experimentele aanpaken, draagt artistiek onderzoek bij aan deze het oplossen van deze kwesties op een unieke manier. Artistiek onderzoek kan, bijvoorbeeld, bepaalde kwesties benadrukken, andere onderzoeksvragen naar voren brengen, zintuigelijke inzichten verschaffen, en speculatieve ideeen over de toekomst schetsen. ARIAS is een platform voor onderzoekers op het gebied van humanistiek, sociale wetenschap en natuurwetenschap die geinteresseerd zijn in het verkennen van nieuwe onderzoeksmethodes en processen.

onderzoeksplatform:

ARIAS

Steekwoorden:

artistiek onderzoek
nieuwe onderzoeksmethodes
onderzoekplatform