Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam

Kunsteducatie

Lector:

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

domein: kunsteducatie

In het lectoraat Kunsteducatie wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en er meer focus in te brengen is gekozen voor thema’s die relevant en urgent zijn voor het binnen- en buitenschoolse kunsteducatieve veld: interdisciplinariteit (zowel tussen kunstdisciplines als tussen kunst en niet-kunst disciplines) en sociaal engagement.

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam

Kunsteducatie

Lector:

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen