Hanzehogeschool Groningen/Academie Minerva, Groningen

Image in Context

Lector:

Anke Coumans

Het praktijkonderzoek van het lectoraat focust zich op nieuwe rollen, praktijken en werkwijzen van kunstenaars. We onderzoeken de wijze waarop beeldend kunstenaars hun rol kunnen vervullen binnen het sociale, politieke, educatieve of interculturele domein. Binnen het lectoraat werken we op een open, inclusieve en ontstaansgerichte manier. Werkwijzen van kunstenaars zetten we bewust in als katalysator in een maatschappelijk veranderingsproces, samenwerkend in een team van onderzoekers, docenten, studenten en maatschappelijke partners. Het lectoraat Image in Context is gelieerd aan Academie Minerva en maakt deel uit van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, waarin ook de lectoraten Lifelong Learning in Music, Art & Sustainability en de onderzoeksgroep Kunsteducatie zijn opgenomen.

 

Hanzehogeschool Groningen/Academie Minerva, Groningen

Image in Context

Lector:

Anke Coumans

Steekwoorden:

artistieke dialoog
cross-sectoraal
onderzoeksecologie
ontstaansgericht werken
parrhesia of vrijmoedig spreken