Hanzehogeschool Groningen - Prins Claus Conservatorium, Groningen

Lifelong Learning in Music (afgerond)

Lector:

prof. dr. Rineke Smilde

Domein: muziek

Het lectoraat Lifelong Learning in Music wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van musici tot lerende, onderzoekende en ondernemende professionals die midden in de samenleving staan. Het lectoraat doet dat door de verschillende rollen die musici kunnen vervullen en de ontwikkeling van hun leiderschap te onderzoeken in relatie tot hun levenslange persoonlijke, artistieke en professionele ontwikkeling. Centraal staat daarbij de vraag wat het betekent voor musici om, op grond van een fundamenteel begrip van de verschillende culturele en sociale contexten waarbinnen zij werken, innovatieve praktijken met nieuw publiek vorm te geven.

Lifelong Learning in Music

Hanzehogeschool Groningen - Prins Claus Conservatorium, Groningen

Lifelong Learning in Music (afgerond)

Lector:

prof. dr. Rineke Smilde

Steekwoorden:

innovatie
Leeromgevingen
Lifelong Learning
Muziek en Participatie
Nieuwe beroepspraktijken voor musici