De werkgroep Ethics in (artistic) research van het platform kunst onderzoek nodigt onderzoekers aan de kunsthogescholen en creatieve opleidingen uit voor een programma over ethische dilemmas op maandag 17 mei.
Het programma richt zich op lectoren, postdoc en PhD-onderzoekers en docent-onderzoekers om met elkaar ethische kwesties en vraagstukken uit hun onderzoekspraktijk in de kunsten of creatieve sector te verkennen.

 

DWAALTOCHT (optioneel)

Dwaal mee bij de start van het programma (9.00) in een DWAALTOCHT. Weg van het scherm voer je al het gesprek over ethiek op een explorerende en tegelijkertijd verdiepende manier. Dit doe je in een duo’s, op een speelse, gelijkwaardige en ‘dwalende’ manier. De Dwaaltocht is een concept van Els Cornelis geïnspireerd op ‘la dérive’ van de situationisten, en gaat uit van een eenvoudig looppatroon. Bij het dwalen staat geen doelgerichte beweging van A naar B centraal, maar wel het beleven van de omgeving op een andere manier. Gekoppeld aan het looppatroon is er ook een gesprekspatroon. Zo dwaal je niet enkel in de stad, maar ook in het gesprek of binnen je gedachten. Het zou een misvatting zijn om te denken dat het gesprek dan nergens over zal gaan of niet genoeg diepgang zal krijgen. Misschien kom je door het dwalen met elkaar wel juist tot andere en meer diepgaande inzichten m.b.t. je eigen positie, handelen en beleid t.a.v. ethische vraagstukken. Tijdens het lopen van de DWAALTOCHT houd je telefonisch en online contact met elkaar. Elke deelnemer kan dus in de eigen omgeving lopen. De DWAALTOCHT duurt ongeveer twee uur.

 

Online programma

Om 11.00 starten we het online programma met een korte gezamenlijke introductie op het onderwerp door organiserende lectoren Ruth Benschop (Zuyd) en Mata Haggis Burridge (BUas).

Vervolgens zal Frederiek Bennema in een presentatie ingaan op de implicaties van de bijdrage van zorg als waarde en praktijk in het hoger kunstonderwijs. Als PhD-onderzoeker (Rijksuniversiteit Groningen / onderzoeksgroep Image in Context) werkt zij aan een project waarin een dialogische en participatieve benadering van het hoger kunstonderwijs centraal staat. Haar onderzoek betreft de ontwikkeling van een pedagogiek van zorg.

 

Onderzoek kent uiteraard ook een kant waarin richtlijnen en regels gelden voor gedrag, bescherming van bv. intellectueel eigendom en werken met mens, dier of omgeving. Het informele netwerk van kwaliteitszorgmedewerkers van de kunsthogescholen presenteert tijdens het programma kort de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, en licht de zorgplichten toe en de gezamenlijke klachtencommissie van de kunsthogescholen. Senior onderzoeker Ties van de Werff (Hogeschool Zuyd) zal vanaf hier een bredere benadering kiezen door een inleidende lezing over ‘virtue ethics’. Met vragen als als: Wat maakt een goede artistieke onderzoeker? Wat is een goede artistieke onderzoekspraktijk? En hoe cultiveren we die? Hoe leven we deze voor? Wat is er nodig voor zo’n open en reflexief onderzoeksklimaat in de kunsten?

 

Verder kiezen we voor de kwaliteit van de ontmoeting door in kleine groepen gesprekken te hosten om ervaringen, blinde vlekken uit te wisselen op specifieke thema’s. We gaan niet op zoek naar oplossingen of advies, maar naar goede vragen en (gedeelde) opvattingen over houding en gedrag van (artistiek) onderzoekers. We verkennen hierin bv de overwegingen rondom ethiek, de paradox tussen regels en houding/ cultuur, inclusie en diversiteit en het begrip ‘zorg’ in de onderzoekspraktijk van/in/naar de kunsten.

 

Praktische informatie en aanmelden

Waar: online via zoom – Dwaaltocht in je eigen buurt
Aanmelden: graag uiterlijk 12 mei 2021 via deze link: AANMELDEN
Kosten: deelname is gratis – na registratie ontvang je de link
Voertaal: Engels en Nederlands

Dwaaltocht

concept by Els Cornelis @HKU

online (host: kunst onderzoek)

Programma: exploring ethical issues in research in the arts

17.05.2021 • 09h00—14h00