bijeenkomst over de Kennis en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen door SIA en VH

Het doel van deze bijeenkomst is naast een eerste kennismaking, tot een gezamenlijke werkwijze te komen om de bijdrage van het hbo aan de KIA MV verder vorm te geven. Aan de hand van een position paper worden de ambities besproken m.b.t. de bijdrage van het hbo aan het maatschappelijk verdienvermogen. De position paper wordt ongeveer 2 weken voorafgaand aan de werkconferentie verstuurd aan de deelnemers.

Meer informatie en aanmelden via Dorien Veenstra (Vereniging Hogescholen)

online (host: SIA/VH)

startbijeenkomst KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

23.09.2021 • 10h00—14h00