Alle hogescholen in Nederland kunnen na een eerste ronde in 2017 dit jaar weer aanspraak maken op financiering voor hbo-postdoc plekken. In het voorjaar opent Regieorgaan SIA deze regeling. Om kunsthogescholen te stimuleren hier gebruik van te maken en te informeren, organiseren het platform Kunst Onderzoek en SIA op 8 april een thematische bijeenkomst over de postdoc regeling. Marijn van Langen die bezig is met een lopend postdoc onderzoek binnen AHK, vertelt hierover. SIA zal de regeling toelichten en een aantal commissieleden zal aanwezig zijn om met ons in gesprek te gaan.

De bijeenkomst doen we digitaal via ZOOM, en is voor bedoeld voor lectoren en ondersteuners die betrokken zijn bij dit soort subsidieaanvragen. Graag aanmelden met een mail aan kunstenonderzoek@gmail.com.

ZOOM-conference videocall

postdoc bijeenkomst i.s.m. Regieorgaan SIA (digitaal)

08.04.2020 • 10h30—12h00