Op vrijdag 30 april van 13.00-15.30u organiseert het platform een informatiebijeenkomst en sessie over de pilot Kunst + Creatief voor de lectoren van kunst- en creatieve opleidingen. Zowel lectoren van hogescholen die deelnemen aan de pilot, als lectoren die betrokken zijn bij andere derde cyclus trajecten in de kunsten (bv artistic PhD) of hierin geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom.

We starten met een korte presentatie en introductie op het landelijke programmakader UAS-PD en de Kunst + Creatief pilot. Daarna gaan we met elkaar aan de slag en ontwikkelen we voorstellen over hoe het platform bij wil dragen aan deze ontwikkeling op het gebied van de derde cyclus in de kunsten. Het laatste deel van de bijeenkomst zal Rene Bosma aanwezig zijn vanuit zijn rol als ‘linking pin’ tussen het het landelijke programmateam en het cluster Kunst + Creatief. We delen met hem dan de voorstellen en ideeën die we met elkaar ontwikkeld hebben, zodat hij deze mee kan nemen in het verdere traject en de taskforce. Ook kan hij nog specifieke vragen beantwoorden over de pilot en het landelijk kader.

 

Aanmelden

Je kunt je als lector aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan: kunstenonderzoek@gmail.com. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en de zoom-link voor de bijeenkomst.