De Taskforce van de Pilot Professional Doctorate (PD) Kunst + Creatief nodigt u uit voor een panel- en publieksdiscussie over de betekenis van de PD voor de cultuursector en creatieve industrie tijdens de landelijke PD startconferentie op 2 oktober.

De PD Kunst + Creatief is onderdeel van een landelijk experiment dat hogescholen in staat stelt om op eigen wijze een doctoraatstraject voor praktijkgericht onderzoek in te richten.

Aanmelden: https://www.startconferentiepd.nl/aanmelden/

LET op u meldt zich daar aan voor de gehele dag. Maar deze uitnodiging is speciaal voor het middag gedeelte.

 

Behalve voor de hogescholen zelf heeft de PD ook een belangrijke rol in de cultuur- en ontwerpsector. De Raad voor Cultuur pleit namelijk al lang voor een versterking van de eigenzinnige, kritische onderzoekstraditie in het domein van de kunsten en de topsector Creatieve Industrie stuurt aan op de versterking van het onafhankelijke onderzoekend vermogen van creatieve professionals. Tegelijkertijd bestaan er hoge verwachtingen van de sector. Zo staat in het laatste regeerakkoord dat kunstenaars en creatieve professionals hun werk succesvol in moeten zetten om de grote maatschappelijke uitdagingen te verslaan. Daaruit ontstaat de vraag hoe de PD Kunst + Creatief zich wil of moet positioneren: als onderzoek ingegeven door nieuwsgierigheid of als onderzoek dat tot oplossingen moet leiden.

 

In het panel geven Kristel Baele (Raad voor Cultuur), Paul Hekkert (Topsector Creatieve Industrie) en Marleen Stikker (FutureLab Waag) hun visies op deze spanning tussen nieuwsgierige vragen en doelgerichte oplossingen, en spreken zij met de aanwezigen over goede voorbeelden van kunst- en creatief onderzoek, en over welke vormen en eisen we aan PD-onderzoekers mogen stellen.

 

Deze paneldiscussie is onderdeel van de Startconferentie Professional Doctorate die plaats vindt op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeren de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de start van de pilot Professional Doctorate.

U bent eveneens van harte welkom om deel te nemen aan deze grotere startconferentie en kennis te nemen van de andere zeven domeinen (Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality, Energie en Duurzaamheid, Onderwijs: Leren & Professionaliseren) die zijn gestart binnen de pilot Professional Doctorate.