In deze online expertmeeting voor kunstlectoren gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen (artistieke) PhD’s en PD’s in Europa, en de inzichten uit het internationale Creator Doctus project – en wat we hier als community van kunnen leren. Gastsprekers zijn:

 

Prof. Robin Nelson (UK) – schrijver van ‘Practice as Research in the Arts Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances’

Voor de tweede druk van zijn boek “Practice as Research in the Arts Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances”, is Robin Nelson momenteel bezig het verschuivende veld van doctoraten verder te verkennen, door PhD’s te vergelijken met PD’s. Door het identificeren van de verschillen in Artistic Research met zijn PaR benadering, ziet hij deze twee tradities steeds dichter bij elkaar komen met betrekking tot de aandacht en acceptatie van een kunstproces of artefact als onderdeel van (academische) onderzoekstrajecten. In zijn presentatie zal hij zijn visie op de verschillende modellen delen en reflecteren op de recente 3e cyclus ontwikkelingen in de academies/kunsthogescholen in heel Europa.
Robin Nelson is emeritus hoogleraar aan de Royal Central School of Speech and Drama, University of London en emeritus hoogleraar aan de Manchester Metropolitan University.

Jeroen Boomgaard (NL) – projectleider van het internationale project Creator Doctus

Het doel van dit project (medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie) is om instellingen voor hoger kunstonderwijs in alle landen die de Bologna-verklaring hebben ondertekend in staat te stellen zelfstandig in te stromen op het niveau van de 3e cyclus met een graad die op hetzelfde niveau en gelijkwaardig aan de PhD wordt erkend: Jeroen neemt ons mee langs de ervaringen en bevindingen van dit Europese project: http://creatordoctus.eu/
In het kader van het project is een uitgebreide inventarisatie en database gemaakt van derde cyclus trajecten in Europa: http://3rdcycleinthearts.eu
Jeroen Boomgaard is lector Kunst in de Openbare Ruimte aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

Beide presentaties worden gevolgd door een gezamenlijke Q&A sessie, waarin we Robin en Jeroen uitnodigen om te discussiëren over wat hun ideeën, inzichten en ervaringen kunnen betekenen voor de 3e cyclus ontwikkeling in Nederland, en in het bijzonder de PD pilot Kunst + Creatief vanuit het oogpunt van de onderzoeker(s)/lectoraten en het platform.

De presentaties worden opgenomen en kunnen later worden teruggekeken.