Op donderdag 1 december 2022, om 16.30 uur zal dr. Alice Twemlow, vanwege de Stichting Wim Crouwel Instituut voor erfgoed grafische vormgeving en typografie benoemd tot Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Disquieting Histories: Notes on Silence in the Graphic Design Archive.

For more information, please visit www.wimcrouwelinstituut.nl
RSVP: info@wimcrouwelinstituut.nl

 

Het Wim Crouwel Instituut stimuleert nieuwe perspectieven op de verbanden tussen het erfgoed van grafisch ontwerp en de hedendaagse praktijk. Het instituut is vooral geïnteresseerd in hoe de geschiedenis van het grafisch ontwerpen kan worden begrepen in het licht van de dringende sociaal-politieke kwesties van vandaag. Voor ‘It’s All Graphic’ van dit jaar, dat in Pakhuis de Zwijger volgt op de inaugurele lezing van prof. dr. Alice Twemlow, gaan de uitgenodigde sprekers in op de rol van grafisch ontwerpen bij dekoloniseren, bij depatriarchaliseren; en bij andere herformuleringen van het archief: meer informatie en aanmelden: It’s all Graphic

 

UvA Aula (ingang Singel 411), Amsterdam

Disquieting Histories: Notes on Silence in the Graphic Design Archive – inaugurale rede lecture Alice Twemlow

01.12.2022 • 16h30—18h00