Gepubliceerd: SIA Verkenning

Versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen

Dit voorjaar is de Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen gepubliceerd. Het hele rapport is hier te vinden.

 

Praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen een inspiratiebron voor innovatie en vernieuwing van zowel de kunstpraktijk zelf, als van de aanpak van economische en sociale maatschappelijke vraagstukken. Deze potentie is groot maar wordt nu nog niet optimaal benut. Om deze bijdrage beter te kunnen leveren is het noodzakelijk om het onderzoek in deze context te versterken.

 

Naar aanleiding van een verzoek van de kunsthogescholen om ondersteuning van de capaciteitsopbouw in onderzoek aan kunsthogescholen heeft SIA deze Verkenning uitgevoerd. Verschillende lectoraten hebben deelgenomen aan de werksessies. Ook was het platform vertegenwoordigd in de klankbordgroep.