uitnodiging vanuit KUO-Next i.s.m. Vereniging Hogescholen

In de afgelopen vier jaar hebben de 15 hogescholen met kunstopleidingen onder de agenda KUO NEXT 2016-2020 gezamenlijk gewerkt aan het kunstonderwijs van de toekomst. Verbinding met de omgeving vormde daarbij een belangrijke leidraad. Om dit te kunnen bereiken werd gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs waarbij werd ingespeeld op de vragen vanuit de samenleving en de innovatiebehoefte in het werkveld. Tijdens de KUO Next werkconferentie wordt teruggeblikt op de afgelopen vier jaar en wil het sectoraal adviescollege KUO met de deelnemers in gesprek over de agenda voor de komende jaren.

De samenwerking binnen KUO NEXT vond plaats aan de hand van de volgende vier centrale thema’s: 1) onderzoek, 2) talentontwikkeling, 3) flexibilisering van het onderwijs, 4) internationalisering en relaties.

Graag blikken we tijdens de werkconferentie in een aantal webinars met u terug op deze thema’s. Welke ontwikkelingen zijn in gang gezet, welke trajecten gestart en waar heeft de samenwerking, zowel intern als extern, toe geleid? Na de webinars kijken we met u vooruit.

 

De afgelopen tijd is gewerkt aan een nieuwe agenda voor het KUO voor de komende jaren. Het sectoraal adviescollege kuo (sac kuo) gaat graag met u in gesprek over het eerste concept. Uw reacties worden meegenomen in de ontwikkeling van de definitieve agenda. U kunt zich aanmelden voor gespreksessies over het thema Leven Lang Ontwikkelen of Onderzoek (Let op: het aantal plaatsen voor de gesprekssessies is beperkt)

 

De middag wordt afgesloten met een plenaire live uitzending, waarin onder leiding van Wilma Franchimon met vertegenwoordigers uit het werkveld verder wordt gesproken over de toekomst van het kunstonderwijs. We staan stil bij de actualiteit en blikken gezamenlijk vooruit: Hoe vertalen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich terug in het kunstonderwijs? Hoe leidt het KUO op voor het werkveld van morgen?

 

meer informatie en aanmelden

online (host: ArtEZ)

KUO Next werkconferentie

28.10.2020 • 13h00—17h00