beleid

ontwikkelingen derde cyclus

Het Minsterie van OCW heeft het rapport “Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland” met de Tweede Kamer gedeeld, dat was uitgezet met het oog op de beleidsvorming ten behoeve van de Strategische Agenda. Hierin een uitvoerig overzicht van de stand van zaken van de derde cyclus in het buitenland, met speciale aandacht voor de kunsten. Hier vind je het rapport.

 

De Vereniging Hogescholen en VSNU hebben in september een gezamenlijke position paper gepubliceerd voor de doorontwikkeling van het binair stelsel. Hierin is de derde cyclus een belangrijk onderwerp. De hogescholen hebben aangegeven zelfstandig derde cyclus opleidingen – volgend op een master – aan te willen bieden, leidend tot bijvoorbeeld een professional doctorate.

“De hogescholen gaan gezamenlijk verkennen, op basis van deze randvoorwaarden, hoe deze derde cyclus opleidingen binnen het hbo vorm kunnen krijgen. Zij zullen dit doen in overleg met de universiteiten. De hogescholen zijn er een voorstander van dat er extra middelen beschikbaar komen om deze opleidingen te bekostigen, om er vervolgens door middel van pilots in specifieke sectoren ervaring mee op te doen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de creatieve sector, maar zeker ook aan de paramedische en technische sector.” Hier vind je de position paper.