ArtEZ lectoraat Theorie in de Kunsten:

Het nieuwe APRIA Journal is uit: Time Matters.

Dit nummer van APRIA, Time Matters, is samengesteld en geredigeerd door het lectoraat ArtEZ Theorie in de Kunsten. Al deze gerecenseerde artistieke (onderzoeks)bijdragen en academische bijdragen zijn speciaal gemaakt en geschreven naar aanleiding van het vierdelige Time Matters seminar (2019-2020). Het doel van de publicatie en het seminar is om de veranderende concepten van tijd in de kunsten en andere epistemische velden collectief te onderzoeken, en om alternatieve – op verleden, heden en toekomst gerichte – temporaliteiten te verkennen en te testen.

 

https://apria.artez.nl/issue/time-matters/