Hanzehogeschool, Prins Claus Conservatorium, Groningen

Kunsteducatie – Lifelong Learning in Music

Lector:

Prof.dr. Evert Bisschop Boele

Domein: kunsteducatie

De onderzoeksgroep Kunsteducatie voert praktijkgericht onderzoek uit naar actuele kwesties in de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit drie principes: de ontwikkeling van het kind staat centraal, de (disciplinaire) inhoud is uitgangspunt, en we benaderen kunsteducatie als een ecosysteem van samenwerkende actoren. De onderzoeksgroep werkt op het snijvlak van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en het Centre of Expertise Healthy Ageing (thema: Curious Minds). Lector prof.dr. Evert Bisschop Boele leidt vanuit het Kenniscentrum Kunst & Samenleving de onderzoeksgroep. In de onderzoeksgroep participeren docent-onderzoekers van het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, de Pedagogische Academie en de Master Kunsteducatie.

School hand drawn pattern for your design

Hanzehogeschool, Prins Claus Conservatorium, Groningen

Kunsteducatie – Lifelong Learning in Music

Lector:

Prof.dr. Evert Bisschop Boele

Steekwoorden:

betekenisvol
de leerling centraal
idioculturaliteit
kunsteducatie
talentenkracht