onderzoeksproject:

Performing artist and Athlete Research Lab (PEARL)

Partner:

Codarts
Erasmus MC
VUmc
Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL)
Het Nationale Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest
Circusstad Rotterdam
Nationaal Centrum Performing Arts (NCPA)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)
Johan Sports
Sportgeneeskunde Rotterdam
Feyenoord Academy
SKADI roeivereniging

Dansers, musici, circusartiesten en atleten hebben dezelfde dromen. Ze willen op het hoogst haalbare podium reiken en presteren. Podiumkunstenaars en atleten hebben ten minste twee dingen met elkaar gemeen: ze moeten presteren onder grote druk en vragen het maximale van hun lichaam. Er is nauwelijks tijd voor herstel. Dit kan leiden tot een overbelasting van fysieke en mentale capaciteiten. Hierdoor liggen blessures en mentale klachten op de loer. PEARL richt zich op de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars (dansers, muzikanten en circusartiesten) en atleten. Het doel van PEARL is om fysieke en mentale gezondheidsproblemen te voorkomen, gezondheid te optimaliseren en hun prestaties te maximaliseren.

PEARL bestaat uit meerdere fieldlabs waar onderzoek wordt uitgevoerd. Elk fieldlab bevat unieke test- en meetfaciliteiten waarmee podiumkunstenaars en atleten gescreend en gemonitord worden. Gegevens worden verzameld onder leiding van een embedded scientist. Daarna worden de gegevens  geanalyseerd en gevisualiseerd om zo op begrijpelijke wijze terug te koppelen aan de podiumkunstenaar, atleet en staf. Met een online web-based tool, de Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM), kunnen dansgezelschappen, orkesten, sportteams, universiteiten en hogescholen gezondheidgegevens van hun artiesten en atleten verzamelen en analyseren. Met behulp van deze gegevens kan PEARL in een vroeg stadium vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op blessures of mentale problemen. Zo kunnen wetenschappelijk onderbouwde adviezen ter preventie van deze gezondheidsklachten gegeven worden. Met slimme tools en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak levert PEARL een bijdrage aan het voorkomen en verminderen van fysieke en mentale gezondheidsproblemen en het optimaliseren van het  welzijn en de prestaties van podiumkunstenaars en atleten.

onderzoeksproject:

Performing artist and Athlete Research Lab (PEARL)

Partner:

Codarts
Erasmus MC
VUmc
Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL)
Het Nationale Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest
Circusstad Rotterdam
Nationaal Centrum Performing Arts (NCPA)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)
Johan Sports
Sportgeneeskunde Rotterdam
Feyenoord Academy
SKADI roeivereniging

looptijd:

2018-2026

omvang:

groot project (>500k)

financiering:

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA - SPRONG

Steekwoorden:

health
injuries
mental complaints
performing arts
sport