onderzoeksproject:

Curious Minds

Partner:

Rijksuniversiteit Groningen
scholen voor basisonderwijs en
culturele instellingen in Noord-Nederland

In het onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’ wordt gewerkt aan een vertaling van de resultaten van het langjarige onderzoeksprogramma Curious Minds (‘Talentenkracht’), gericht op wetenschap- en techniekonderwijs in de basisschool, naar de kunsteducatie.

In de Curious Minds benadering staat een op de Dynamische Systeem Theorie gebaseerde onderwijsbenadering centraal die zich richt op talentontwikkeling in ieder kind door het toepassen van een aantal pedagogisch-didactische strategieën. De Curious Minds benadering richt zich mede op docentprofessionalisering door video-interactiecoaching.

In het onderzoeksprogramma worden zowel de theoretische uitgangspunten als de onderwijsstrategieën in de praktijk en de professionaliseringstrajecten onderzocht op relevantie voor de kunsteducatie, en omgekeerd wordt onderzocht wat toepassing in het domein van de kunsten voor toegevoegde waarde heeft voor de Curious Minds benadering. Het programma omvat(te) onder meer projecten gefinancierd door NRO, SIA/KIEM-hbo, twee promotietrajecten, en een post-doc-traject.

onderzoeksproject:

Curious Minds

Partner:

Rijksuniversiteit Groningen
scholen voor basisonderwijs en
culturele instellingen in Noord-Nederland

looptijd:

doorlopend

financiering:

mix van eigen middelen, 2e en 3e geldstroom

Steekwoorden:

cultuureducatie
curious minds
dynamische systeemtheorie
kunsteducatie
talentenkracht