onderzoeksproject:

If You Are Not There Where Are You (IYANTWAY)

Partner:

Maartje Nevejan
Cerutti Film

Sommige kinderen ontwikkelen een lichte vorm van epilepsie die absences worden genoemd. IYANTWAY is een transdisciplinair project van film- en mediakunstenaar Maartje Nevejan, waarin kunstenaars/onderzoekers samen met de kinderen op zoek gaan naar een artistieke taal voor deze vaak beangstigende en onbegrepen ervaringen die kinderen hebben tijdens absence-aanvallen. Er zijn verschillende manieren en strategieën van samenwerking toegepast, maar in alle gevallen werden de deelnemers op een of andere manier co-auteurs van het artistieke werk. De uitkomsten leverden de deelnemers alternatieve manieren op om met de wereld te communiceren over hun ziekte: in beelden, geluiden of ruimtelijke ervaringen in plaats van alleen via taal.

IYANTWAY

Alle deelnemende kunstenaars begonnen met dezelfde hoofdvraag: Hoe kunnen we als kunstenaars de multimodale ervaring van een absence vertalen of transformeren in een artistieke uiting die recht doet aan de originele ervaring en deze zo goed mogelijk benaderd?

 

Het kernteam van het lectoraat Performatieve Processen van de HKU werd gevraagd om ook als onderzoeker betrokken te zijn, wat zorgde voor meer diepgaande vragen over het creatieve maakproces. Deze vragen hebben betrekking op de aard en identiteit van de ingrediënten die dit proces beïnvloeden en welke strategieën en methoden vruchtbaar zijn in deze transdisciplinaire context.
We waren ook geïnteresseerd in hoe proces en product in deze verschillende disciplines en media zich tot elkaar verhouden, met name wat betreft de samenwerking tussen kunstenaars en deelnemers.

 

Het project leidde tot conferentiebijdragen als de Praagse Provocaties en Helsinki Hindsights, tot een onderzoeksfilm en het boek IYANTWAY, Mapping the Experience of Absence Seizures Through Art.
Als spin-off is het lectoraat nu betrokken bij het project In Search of Stories met het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) waarin verhalen worden ingezet in de palliatieve zorg.

onderzoeksproject:

If You Are Not There Where Are You (IYANTWAY)

Partner:

Maartje Nevejan
Cerutti Film

looptijd:

2017-2018

omvang:

klein project (<50k)

financiering:

Akademie van Kunsten, Art of Impact, Media Fonds/NL Filmfonds, Epilepsie fonds, Cerutti Film