onderzoeksproject:

4D News: What if we understood history not as a linear story, but as one of versions, loops and correlations?

Partner:

Fontys Hogeschool Journalistiek
lectoraat journalistiek en innovatie

looptijd: 2019-heden | omvang: klein project (<50k) | financiering: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & ‘werkplaats beurs’ van Fontys Hogeschool Journalistiek

Welke alternatieve mediasystemen zijn er nodig om de huidige news feeds te counteren? Het nieuws bericht enkel over zeer recente gebeurtenissen en geeft zo aanleiding tot polemische wandiscussies. Dit was het uitgangspunt voor de installatie van Cream on Chrome. Na het debat rond Angela Merkels gevleugelde woorden ‘Wir schaffen das’ dat naarmate de tijd vorderde compleet van inhoud veranderde, begon het bij de ontwerpers te dagen dat ‘tijd’ een zeer belangrijke rol kan spelen in het begrijpen van het nieuws. En dus ontwierpen zij het ‘Lab of Investigative Time Travel’, een 4-D nieuwskamer met de tijd als vierde dimensie.

De eerste deel heet ‘Updating Article’. Door aan een hendel te trekken kan de gebruiker scrollen en ervaren hoe een nieuwsverhaal met het verstrijken van de tijd van inhoud verandert. Krantenkoppen, foto’s en flarden tekst van het ‘Wir schaffen das’-debat volgen elkaar op waardoor het al snel duidelijk wordt dat de betekenis van die woorden in een tijdsspanne van vier jaar sterk veranderd is, meer bepaald van ‘Kan de EU meer vluchtelingen opnemen?’ naar ‘Kan Duitsland Syrische vluchtelingen integreren in haar arbeidsmarkt?’

 

Het tweede deel, ‘Geo-News’, vertrekt van het idee van een wereldkaart waarop je een specifieke plaats kan aanduiden om vervolgens te scrollen doorheen alle berichtgevingen over die plaats van de laatste dertig jaar. Gezien de installatie een prototype is, wordt er één locatie uitgelicht: Aleppo. Zo kan de gebruiker doorheen de recente geschiedenis van Aleppo scrollen en inconsistente of valse standpunten ontwaren. Ook krijgt hij een beeld van de Westerse framing van de stad. Waarom bedelft de berichtgeving over een geruïneerd Aleppo compleet de herinnering aan de vreedzame, bruisende metropool die Aleppo was in 2008?

onderzoeksproject:

4D News: What if we understood history not as a linear story, but as one of versions, loops and correlations?

Partner:

Fontys Hogeschool Journalistiek
lectoraat journalistiek en innovatie

Steekwoorden:

contextualisation
technological empowerment tools