onderzoeksproject:

Creating Cultures of Care

Partner:

Fontys
Hanzehogeschool
HKU
Hogeschool Utrecht
UMCU
Universiteit van Humanistiek
> 30 praktijkpartner uit cultuur, zorg en welzijn

Negen lectoraten van HKU, Hanzehogeschool, Fontys en Hogeschool Utrecht trekken samen met UvH en UMCU op in hun visie vanuit de kunsten op een nieuw perspectief op zorg met de SIA-SPRONG subsidie. Vanuit een transdisciplinaire aanpak ontwikkelt deze onderzoeksgroep met hun partners nieuwe werkwijzes, praktijken en scenario’s ontwikkelen binnen zorg- en welzijnscontexten. Niet voor maar met elkaar.

In Creating Cultures of Care onderzoeken kunstenaars, zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, patiënten/inwoners en studenten samen eigen drijfveren en gezamenlijke missies om te kunnen bijdragen aan kleine veranderingen en radicale transities in zorg en welzijn.
Dit gebeurt van UMC’s tot culturele wijkcentra; en van de langdurige zorg voor mensen met een beperking tot jongeren met mentale gezondheidsproblemen. Tegelijk werken ook de kunsten en creatieve sector en de hogescholen aan het bewustzijn en manieren om zelf duurzamer, zorgzamer en inclusiever te worden.

 

Van zorg en welzijn naar care: mens- en ervaringsgericht

Creating Cultures of Care wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de transformatie van zorg en welzijn, door met elkaar in een open expertisenetwerk aan nieuwe praktijken en concepten van care te werken. De Corona crisis, toenemende gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid, tonen dat goede zorg niet vanzelfsprekend is en het zorgdragen voor elkaar steeds belangrijker wordt. Niet het zorgsysteem, maar de ervaring van bewoners, burgers en cliënten vanuit de brede definitie van gezondheid komt centraal te staan.
Dit vraagt om andere denkwijzen, strategieën en methodieken. Artistieke co-creatie processen, die zich kenmerken door een multisensorische, sterk verbeeldende en op mogelijkheden gerichte aanpak, kunnen daarin een cruciale rol spelen. Er ontstaat dan nieuwe ruimte om ideeën, gevoelens en perspectieven te delen, en vanuit waarden een verbindend, ander perspectief te laten ontstaan. De aangesloten kunstlectoraten, kunstenaars en praktijkpartners hebben de afgelopen decennia waardevolle kennis opgebouwd over het ontwerpen van ervaringsgerichte co-creatie processen, zin- en betekenisgeving en nieuwe perspectieven (reframing).

 

Kennis verbinden en doorontwikkelen in CARE-labs

De SPRONG groep gaat aan de hand van bestaande regionale CARE-labs kennis verbinden en doorontwikkelen. In een CARE-lab (een Co-creative Artistic Research Ecology lab) werken en leren kunstenaars en ontwerpers samen met inwoners, patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, studenten en onderzoekers in de praktijk van het ziekenhuis of de wijk aan nieuwe concepten en praktijken van zorg(zaamheid). Zorg is in hierin geen doel of deugd maar een praxis: een manier van doen en zijn in relatie tot anderen in een specifieke context.

onderzoeksproject:

Creating Cultures of Care

Partner:

Fontys
Hanzehogeschool
HKU
Hogeschool Utrecht
UMCU
Universiteit van Humanistiek
> 30 praktijkpartner uit cultuur, zorg en welzijn

looptijd:

8 jaar (2023-2027 fase 1)

omvang:

groot project (>500k)

financiering:

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA - SPRONG