onderzoeksproject:

RE-source

Partner:

Design Academy Eindhoven - Lectoraat Places and Traces
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculty of Humanities
Studio Ester van de Wiel
Gemeente Rotterdam

Het onderzoeksproject RE-source brengt stedelijke reststromen in kaart, om ze daarna te kunnen inzetten als bron voor circulair denken, doen en leren. RE-source analyseert en verbeeldt hoe de systemen, locaties, producten en materialen die daarvoor nodig zijn eruitzien. Tegelijk ontwerpt het strategieën om deze reststromen om te zetten in een bron waaruit telkens opnieuw kan worden geput. Via het netwerk van de gemeente Rotterdam probeert RE-source inzicht te krijgen in de werkwijze van het ontwerpen, beheren en onderhouden van de buitenruimte en de bijbehorende materiaalstromen. RE-source onderzoekt welke plekken, routes, vakmensen, gereedschappen, voertuigen, dingen, burgers, et cetera daarbij een rol spelen.

Vijf jonge ontwerpers hebben ieder in een kortlopend deelproject gezocht naar een nieuwe omgang met een specifiek materiaal in de stedelijke buitenruimte. Jos Klarenbeek onderzocht betonstraatstenen, Thom Bindels slib, Simone Post gras, Paul Slot straatmeubilair en Manon van Hoeckel plantmateriaal.

Hun werkwijzen werden gedurende de hele projectperiode begeleid, geobserveerd en geanalyseerd door het kernteam. Vanuit Design Academy Eindhoven hebben David Hamers en Ester van de Wiel de ontwerpers begeleid bij de ontwikkeling en toepassing van geschikte design research-methoden (ontwerpend onderzoek). Wat is ervoor nodig om in de bestaande gemeentelijke werkpraktijk vernieuwingen te introduceren? Welke vaardigheden kunnen ontwerpers benutten of ontwikkelen?

Vanuit de Vrije Universiteit hebben Joost Adriaanse en Ginette Verstraete de ontmoetingen tussen de ontwerpers, gemeentelijke vakmensen en andere betrokkenen in de praktijk op de voet gevolgd (participerende observatie). Wat gebeurt er precies als ontwerpers zich mengen in een bestaande werkpraktijk en daarin veranderingen aanbrengen? Welke innovatieve mogelijkheden kunnen zij zo in beeld brengen?

onderzoeksproject:

RE-source

Partner:

Design Academy Eindhoven - Lectoraat Places and Traces
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculty of Humanities
Studio Ester van de Wiel
Gemeente Rotterdam

looptijd:

2017-2020

omvang:

middelgroot project (>250k)

financiering:

NWO-SIA, private co-financiering Studio Ester van de Wiel, co-financiering Design Academy Eindhoven/Lectoraat Places and Traces

Steekwoorden:

circulaire economie
multidisciplinair
ontwerpend onderzoek
stad
transdisciplinair