onderzoeksproject:

Artful Participation: Doing Artistic Research met Symphonic Music Audiences

Partner:

Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences
Zuyd University of Applied Sciences, research centre Autonomy and the Public Sphere in the Arts
South Netherlands Philharmonic

looptijd: 2017 – 2021 | omvang: groot project (>500k) | financiering: NWO-SIA en Philharmonie Zuid-Nederland

Symfonische muziekinstellingen staan voor uitdagingen die hun traditionele werkwijze op de proef stellen. Symfonische muziek heeft in de 21e eeuw haar positie als dominante muziekcultuur verloren. Het aantal bezoekers stagneert en het publiek vergrijst. Bezuinigingen leiden tot vragen over de artistieke en maatschappelijke waarde van orkesten. De centrale probleemstelling in het project is hoe innovatie van de symfonische muziekpraktijk mogelijk is door de kwaliteit van de publieksparticipatie in deze praktijk te verbeteren. Artful Participation combineert strategisch onderzoek naar redenen voor de afnemende interesse in symfonische muziek met artistiek onderzoek om deze praktijk op artistiek relevante manieren te vernieuwen.

Het strategisch onderzoek richt zich op het recente beleidsdiscours rond symfonische muziek en hoe dit richting geeft aan het vernieuwingsstreven van Nederlandse orkesten. Door middel van etnografisch onderzoek wordt vervolgens de vraag beantwoord hoe vier Nederlandse symfonieorkesten participatie innoveren in hun dagelijkse praktijken. Het artistieke onderzoek vindt plaats in experimenten met nieuwe vormen van publieksparticipatie.

 

In de huidige symfonische praktijk is het publiek vooral luisteraar, consument of amateur. Het Artful Participation-project experimenteert met de nieuwe rollen van burger, maker en expert, waardoor het publiek actief wordt betrokken bij het programmeren, maken en beoordelen van symfonische muziek. De theoretische, praktische en normatieve reflectie op deze experimenten zal resulteren in een Leermodel dat zal helpen bij het innoveren van de klassieke muziekpraktijk. Doel van het model is om de leerervaringen met artistiek relevante en innovatieve vormen van publieksparticipatie toegankelijk te maken voor orkesten enerzijds en het hoger muziekonderwijs anderzijds.

 

Artful Participation combineert strategisch onderzoek naar redenen voor de afnemende interesse in symfonische muziek met artistiek onderzoek om deze praktijk op artistiek relevante manieren te vernieuwen. Het strategisch onderzoek richt zich op het recente beleidsdiscours rond symfonische muziek en hoe dit richting geeft aan het vernieuwingsstreven van Nederlandse orkesten. Door middel van etnografisch onderzoek wordt vervolgens de vraag beantwoord hoe vier Nederlandse symfonieorkesten participatie innoveren in hun dagelijkse praktijken. Het artistieke onderzoek vindt plaats in experimenten met nieuwe vormen van publieksparticipatie. In de huidige symfonische praktijk is het publiek vooral luisteraar, consument of amateur. Het Artful Participation-project experimenteert met de nieuwe rollen van burger, maker en expert, waardoor het publiek actief wordt betrokken bij het programmeren, maken en beoordelen van symfonische muziek. De theoretische, praktische en normatieve reflectie op deze experimenten zal resulteren in een Leermodel dat zal helpen bij het innoveren van de klassieke muziekpraktijk. Doel van het model is om de leerervaringen met artistiek relevante en innovatieve vormen van publieksparticipatie toegankelijk te maken voor orkesten enerzijds en het hoger muziekonderwijs anderzijds.

onderzoeksproject:

Artful Participation: Doing Artistic Research met Symphonic Music Audiences

Partner:

Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences
Zuyd University of Applied Sciences, research centre Autonomy and the Public Sphere in the Arts
South Netherlands Philharmonic

Steekwoorden:

artistic research
classical music innovation
participation